Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

Budowa hasła czyli mini-kurs farmacji

Każde hasło umieszczone w niniejszej bazie danych jest zbudowane wg tego samego schematu (nie musi jednak zawierać wszystkich omówionych poniżej elementów)

Nazwa handlowa: ASPIRIN®
Nazwa handlowa leku (pisana w tytule hasła wielkimi literami, czyli WERSALIKAMI), to nazwa, pod którą dana substancja chemiczna lub mieszanina substancji jest do nabycia w aptece. Znaki ® i ™ przy nazwach handlowych leków będących zastrzeżonymi znakami towarowymi zostały umieszczone na podstawie źródeł wymienionych w tekście Od redakcji.

Nazwa polska: ASPIRYNA, KWAS ACETYLOSALICYLOWY
Nazwa polska zwykle jest oficjalną, spolszczoną nazwą substancji czynnej będącej głównym składnikiem preparatu. Niekiedy, np. w przypadku aspiryny, jest nieoficjalną nazwą pod jaką dany preparat jest dobrze znany w Polsce.

Nazwa międzynarodowa: Acidum acetylsalicylicum
Nazwa międzynarodowa leku jest nazwą czynnej substancji chemicznej będącej głównym składnikiem preparatu. Niezależnie od kraju w jakim przebywamy i od nazwy handlowej danego specyfiku oznacza dokładnie taką samą substancję. Zgodnie z tradycją jest ona przedstawiana w zasadzie w brzmieniu i zapisie łacińskim. W przypadku, gdy lek jest mieszaniną kilku substancji aktywnych zastosowano określenie: preparat złożony.

Nazwa anglojęzyczna: ACETYLSALICYLIC ACID
Nazwa anglojęzyczna leku jest nazwą międzynarodową, czyli nazwą czynnej substancji chemicznej będącej głównym składnikiem preparatu podaną w coraz powszechniej stosowanym zapisie anglojęzycznym (niekiedy różniącym się znacznie od zapisu łacińskiego).

Postaci leku: Aspirin - tabletki 500 mg, tabletki musujące 500 mg; Aspirin 325 - tabletki 325 mg.
Jest to wyszczególnienie różnych postaci leku występującego pod daną nazwą handlową, np. preparat Aspirin występuje pod postacią tabletek zawierających 325 mg substancji czynnej (kwasu acetylosalicylowego), 500 mg tej substancji oraz rozpuszczalnych tabletek musujących o zawartości 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Każda nazwa handlowa podana w tym punkcie została zaopatrzona w informacje dotyczące fizycznej postaci różnych preparatów, np. tabletek, drażetek, kapsułek, roztworów itd. oraz masy substancji czynnej zawartej w jednostce objętości, tzn. w tabletce, drażetce, kapsułce itd. - a w przypadku np. substancji płynnych - w mililitrze lub ampułce o określonej objętości.

Odpłatność: 100%
To informacja dla pacjenta, że dany lek nie podlega żadnym formom refundacji. Niektóre leki są sprzedawane za odpłatnością zryczałtowaną, inne ze zniżką wynoszącą 30 lub 50%, niektóre są bezpłatne przy danym rodzaju schorzenia.

Wizytówka leku: Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, przeciwzapalny, przeciwzakrzepowy.
Wizytówka leku to krótkie określenie dziedziny zastosowań. Jeżeli dany specyfik należy do grupy leków silnie lub bardzo silnie działających, informacja o tym fakcie znajdzie swe odbicie w wizytówce.

Dostępność: Lek sprzedawany bez recepty.
(Niekiedy: "Lek sprzedawany na receptę." lub "Lek dopuszczony do sprzedaży bez recepty w ilości jednego, najmniejszego opakowania.")
Adnotacja dotycząca danego statusu administracyjno-prawnego leku dotyczy wszystkich wyszczególnionych uprzednio postaci (wyjątki od tej reguły zostały opisane oddzielnie).

Ostrzeżenia: Podczas stosowania leku nie można pić alkoholu.
(Niekiedy: "Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu."
lub "Lek silnie upośledza sprawność psychofizyczną; w ciągu 24 godzin po jego zażyciu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn; nie wolno pić alkoholu").
Uwagi tego typu zostały umieszczone przy wszystkich lekach, których zażycie może upośledzać naszą zdolność do kierowania samochodem i wykonywania innych prac wymagających koncentracji i refleksu; wiele preparatów w powiązaniu ze spożytym alkoholem potrafi dodatkowo wydłużać czas reakcji na bodźce lub nasilać swoje niekorzystne działania. Nieliczne leki, bardzo silnie oddziałujące na organizm, wymagają zachowania co najmniej 24-godzinnej przerwy pomiędzy ich zażyciem a prowadzeniem samochodu.

Zalecany: w stanach gorączkowych, w infekcjach wirusowych, w bólach głowy, zębów, mięśni, stawów... Aspiryna podawana dorosłym w małych dawkach...
Punkt dotyczy podstawowych wskazań zdrowotnych, z powodu których dany lek może być stosowany. Tu zostają wymienione nazwy chorób, przy leczeniu których specyfik może być użyty. Należy zapamiętać, że punkt ten nie podaje wszystkich możliwych zastosowań danego preparatu.
Niektóre hasła zostały w tym punkcie opatrzone odsyłaczami do hasła głównego (innej nazwy handlowej leku) w zakresie opisu leku i w związku z tym po informacjach dotyczących nazw leku, jego postaci itd. umieszczono odsyłacz: Opis preparatu zob... Natomiast dawkowanie dotyczące danego specyfiku zostało podane w każdym z haseł osobno.

Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oraz napotne. Hamuje skupianie się płytek krwi, co prowadzi do zmniejszenia krzepliwości krwi, dzięki czemu aspiryna jest przydatna w zapobieganiu chorobom zakrzepowym.
Ten punkt jest opisem działania danego leku. Skomplikowane reakcje chemiczne zostały skrótowo opisane językiem zrozumiałym dla niespecjalistów, odwołującym się do terminologii biologicznej i fizykochemicznej na poziomie szkoły średniej.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na aspirynę lub inne salicylany (np. Asprocol, Sachol, Salicylamidum), podczas ciąży lub karmienia piersią; chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub stanach zapalnych przewodu pokarmowego...
Ten punkt mówi o tym, kiedy nie należy stosować danego leku. Przy występowaniu którejś z dolegliwości wymienionych w tym paragrafie, przed rozpoczęciem zażywania danego leku należy skonsultować się z lekarzem. To on musi zdecydować czy korzyści z zastosowania leku przewyższają ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków.

Współdziałanie: aspiryna najczęściej zwiększa siłę działania innych leków przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i przeciwbólowych. Nasila działanie obniżające poziom cukru we krwi doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika (np. Chlorpropamid...
Ten punkt mówi o tzw. interakcjach, czyli wzajemnym oddziaływaniu na siebie różnych substancji chemicznych jakimi są leki. Równoległe przyjmowanie leków przeciw kilku chorobom powoduje, że nasz organizm zamienia się w tygiel, w którym mieszają się różnorodne substancje. Na szczęście większość leków nie reaguje w sposób niekorzystny z innymi. Jest jednak sporo specyfików, które nie powinny być łączone z innymi preparatami. Są one wymienione w tym punkcie, najczęściej jako całe grupy leków. Nazwy niektórych grup leków, typu "przeciwgorączkowe, przeciwbólowe", są najczęściej zrozumiałe i potrafimy właściwie przyporządkować preparaty do takich grup. Inne grupy bywają opisywane w sposób znacznie bardziej skomplikowany, np. jako doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika. Dlatego też przy tego typu określeniach pojawiają się podane w nawiasach przykładowe nazwy leków z wymienionej grupy. Trzeba pamiętać, że są to tylko przykłady a nie kompletne listy leków z danej grupy.

Dawkowanie: doustne, dorośli - przeciwgorączkowo 2-3 razy dziennie 500-1000 mg; przy bólu głowy - jednorazowo 500-1000 mg...
Punkt powyższy dotyczy najczęściej stosowanego, a więc typowego dawkowania. Typowe dawkowanie opisane w tym punkcie dotyczy leku o nazwie handlowej stanowiącej dane hasło. Jeżeli dawkowanie obejmuje też inne postaci leku, postać specyfiku jest wymieniana. Dane dotyczące dawkowania zawarte w niniejszej bazie należy traktować jako orientacyjne. Przy ustalaniu dawkowania zawsze należy kierować się zaleceniami lekarza lub oficjalną informacją od producenta danego leku umieszczoną na opakowaniu lub w dołączonej ulotce.

Możliwe skutki uboczne: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - nudności i wymioty, pieczenie w żołądku, zawroty głowy...
Punkt ten dotyczy pojawiających się czasami niekorzystnych oddziaływań danego leku na niektórych pacjentów. Są to tzw. objawy uboczne stosowania danego specyfiku. Przy wystąpieniu wymienionych w książce objawów ubocznych lub podejrzeniu, że pojawiły się jakieś nowe dolegliwości, których przyczyną mógł być dany lek, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Warto pamiętać, że objawy uboczne występują tylko u niektórych, nadwrażliwych pacjentów i najczęściej ustępują po zmianie leku lub jego dawki.

Objawy przedawkowania: ... Do klasycznych objawów ciężkiego zatrucia należą: duszność, zapaść, zaburzenia rytmu serca, objawy przypominające zagrażający zawał serca, sinica, żółtaczka...
Punkt dotyczący przedawkowania i zatruć występuje tylko przy niektórych specyfikach, tych, których przedawkowanie wywołuje silne objawy i zagrożenie życia. W przypadku wystąpienia zatrucia danym lekiem należy zastosować się do wskazań zawartych w tym punkcie Encyklopedii oraz do zasad ogólnych opisanych w rozdziale "Zatrucia czyli co powinieneś zrobić w przypadku spożycia większej dawki leku?" Należy wezwać natychmiast pogotowie ratunkowe, podając następujące informacje: jaki lek jest przyczyną zatrucia, w jakiej ilości i jak dawno został przyjęty. Koniecznie trzeba zabezpieczyć opakowania po spożytych lekach. Ułatwi to w znacznym stopniu akcję ratunkową.

Inne leki z tej grupy: Acard - tabletki powlekane 75 mg; Acesan - tabletki 30, 50 i 75 mg; Anopyrin - tabletki 30, 100 i 400 mg; Asa - tabletki powlekane dojelitowe 75 mg; Asopiryna - tabletki 500 mg...
W punkcie "Leki z tej grupy" zostały wymienione nazwy handlowe leków dopuszczonych do obrotu w Polsce zawierających tę samą czynną substancję chemiczną i stosowanych z podobnych wskazań. Dzięki temu możliwe jest wyszukanie w aptece najtańszego preparatu - odpowiednika zaleconego leku.

Copyright © 2006-2007 by Wydawnictwo KASTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany...
Nota określająca posiadacza praw autorskich, intencje Wydawcy i wykluczająca ewentualne roszczenia w stosunku do Wydawcy.