Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CARDIOTENSIN

Nazwa handlowa leku: CARDIOTENSIN

Nazwa polska leku: MEKSIPRIL

Nazwa międzynarodowa leku: Moexiprilum

Nazwa anglojęzyczna leku: Moexipril

Postaci leku: Cardiotensin 7,5 - tabletki powlekane 7,5 mg; Cardiotensin 15 - tabletki powlekane 15 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym. Może być stosowany sam lub razem z innymi lekami obniżającymi ciśnienie.

Działanie: lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (zob. np. Enarenal). Zahamowanie powstawania angiotensyny II powoduje obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie oporu krwi pompowanej przez serce do układu krwionośnego. Zaletą leku jest to, że przy obniżaniu ciśnienia nie powoduje odruchowego przyspieszenia rytmu serca (pulsu). Zwiększa stężenie prostaglandyn tj. związków dodatkowo rozszerzających naczynia, zwiększa przepływ krwi przez nerki, zapobiega przerostowi i włóknieniu mięśnia serca. Może obniżać poziom cholesterolu i dać wzrost tzw. dobrego cholesterolu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieciom; występowaniu w przeszłości obrzęków naczynioruchowych po lekach zbliżonych (np. Accupro, Tritace, Enap, Gopten, Accuzide, Prestarium, Lisiprol, Prinivil) lub obrzęków na tle uczuleniowym; przy współistnieniu zaburzeń czynności wątroby lub nerek, przy obustronnym zwężeniu tętnic nerkowych lub zwężeniu tętnicy jedynej czynnej nerki oraz przy niewydolności nerek. W zwężeniu cieśni aorty (koarktacja), zwężeniu drogi odpływu lewej komory serca różnego pochodzenia; przy hiperaldosteronizmie; ostrożnie przy niewydolności krążenia, szczególnie podczas leczenia lekami moczopędnymi (możliwość nadmiernego obniżenia ciśnienia); przy chorobie niedokrwiennej serca i chorobach naczyń mózgowych.

Współdziałanie: inne leki przeciwnadciśnieniowe oraz blokujące beta receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) wzmagają działanie przeciwnadciśnieniowe leku .Także środki znieczulenia ogólnego nasilają spadek ciśnienia tętniczego. Meksipril zwiększa stężenie litu (Lithium carbonicum) we krwi, nasila działanie alkoholu. Leki immunosupresyjne (np. Azathioprine, Imuran, Sandimmun, Thymoglobuline), allopurynol (Allupol, Milurit), glikokortykosteroidy (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol), cytostatyki - nasilają zmiany obrazu krwi. Preparaty potasu lub leki moczopędne oszczędzające wydalanie potasu, takie jak Aldactone, Spironol, Verospiron stosowane jednocześnie mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu poziomu potasu w surowicy krwi. Dieta wysokosodowa (dużo soli w pokarmach) tak jak stosowane równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ) (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) osłabiają jego działanie przeciwnadciśnieniowe.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; dawka początkowa to najczęściej 7,5 mg na dobę, po paru dniach można ją zwiększać do 30 mg na dobę przyjmowanych w dwóch dawkach w zależności od reakcji chorego na leczenie. Nie należy przekraczać dawki 30 mg na dobę. Lek należy przyjmować około godziny przed planowanym posiłkiem, wskazane jest przyjmowanie leku o tej samej porze. Gdy pacjent stosuje leki moczopędne (np. Clopamid, Furosemidum, Hydrochlorothiazidum, Hygroton, Indapen, Tialorid), przed wprowadzeniem Cardiotensinu, lekarz może zalecić ich odstawienie i rozpoczęcie leczenia od dawek mniejszych. Także zaburzenia funkcji nerek wymagają odpowiedniego zmniejszenia przyjmowanych dawek.

Możliwe skutki uboczne: do najczęstszych należą nagłe spadki ciśnienia tętniczego wyrażające się osłabieniem, omdleniami; ponadto podrażnienie oskrzeli, suchy kaszel, suchość w jamie ustnej, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcia; wysypki, ciężkie odczyny skórne, obrzęki, u osób predysponowanych tzw. obrzęk angioneurotyczny (twarzy, krtani, głośni);zaburzenia czynności nerek oraz wątroby (żółtaczka); zapalenie trzustki; zaburzenia w obrazie krwi i gospodarce sodowo-potasowej. Objawy mogą być jednak bardzo różnorodne, należy obserwować ich występowanie w początkowym okresie leczenia, szczególnie po przebytym zawale serca, udarze mózgu, przy chorobie wieńcowej.

Objawy przedawkowania: nagłe spadki ciśnienia tętniczego.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert; redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl