Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

MEXITIL

Nazwa handlowa leku: MEXITIL

Nazwa polska leku: MEKSYLETYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Mexiletinum

Nazwa anglojęzyczna leku: MEXILETINE

Postaci leku: Mexitil - kapsułki 50 mg i 200 mg; Mexitil Depot - kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 360 mg.

Wizytówka leku: Lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: leczniczo i zapobiegawczo w zaburzeniach rytmu pracy serca, np. w napadowych częstoskurczach, w przedwczesnych, niezgodnych z podstawowym rytmem skurczach komorowych (zapoczątkowanych w komorze serca).

Działanie: zmniejsza zdolność wytwarzania w sercu bodźców elektrycznych (mikroprądów komórkowych) prowadzących do nieprawidłowych skurczów, zapobiega ponownemu pojawianiu się dodatkowych pobudzeń (dodatkowych skurczów) w sercu. Lek ma niewielkie działanie arytmogenne - sprzyjające zaburzeniom rytmu serca.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub leki miejscowo znieczulające np. lidokainę (Lidocain, Lignocain), w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom; we wstrząsie kardiogennym, w bloku przedsionkowo-komorowym II i III stopnia oraz bloku odnóg pęczka Hissa; przy zespole chorego węzła zatokowego oraz w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW); ostrożnie przy miastenii, chorobie Parkinsona, padaczce, zaburzeniach wątroby, niskim ciśnieniu tętniczym, bradykardii (zwolnionej pracy serca), zaawansowanej niewydolności serca.

Współdziałanie: leki takie jak cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycinum), klarytromycyna (Fromilid, Klacid), loratadyna (Claritine, Loratadyna, Loratan), terfenadyna (Remestyp), izoniazyd (Isoniazidum, Rifamazid), ketokonazol (Fungores, Nizoral) mogą zwiększać stężenie meksyletyny. Leki takie jak prymidon (Mizodin), fenobarbital (Luminalum), benzodiazepiny i ich pochodne (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) mogą zmniejszać stężenie leku i siłę jego działania. Stosowanie z innymi lekami przeciwarytmicznymi (np. Cordarone, Lignocainum, Polfenon, Procainamidum, Rytmonorm) może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca, należy zmodyfikować ich dawkowanie. Metoklopramid (Cerucal, Metoclopramidum) przyspiesza wchłanianie meksyletyny, leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. Alugastrin, Alusal, Maalox) hamują wchłanianie leku. Równoczesne stosowanie teofiliny (Euphyllin, Theophyllinum) wymaga zmiany jej dawkowania.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj pierwsza dawka tzw. nasycająca jest wysoka, (400-600 mg) w celu uzyskania stałego stężenia leku we krwi, dawka podtrzymująca wynosi z reguły 600-800 mg na dobę (w 3-4 dawkach podzielonych), jednak dobierana jest indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie i czasu przeznaczonego na umiarowienie pacjenta. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg na dobę. W razie konieczności stosowania leku u dzieci zalecana dawka to 15-25 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w trzech dawkach podzielonych. Lek należy przyjmować w pozycji stojącej, obficie popijając wodą.

Możliwe skutki uboczne: zmniejszenie apetytu, nudności, biegunka, szum i dzwonienie w uszach, okresowe zaburzenia słuchu i wzroku, bóle i zawroty głowy, alergiczne reakcje skórne, podwyższona temperatura ciała, dreszcze, osłabienie, zamroczenie, duszność. Toksyczne działanie leku może objawiać się zaostrzeniem niewydolności krążenia i spadkiem ciśnienia tętniczego oraz występowaniem zaburzeń rytmu i przewodzenia bodźców elektrycznych w sercu, powikłania te mogą być groźne (do zatrzymania krążenia włącznie). Najistotniejszym objawem, sugerującym poważne zaburzenia rytmu lub przewodzenia oraz wymagającym natychmiastowego kontaktu z lekarzem są nagłe omdlenia. Rzadko objawami ubocznymi są niedokrwistość, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia krwi.

Objawy przedawkowania: omdlenia, nudności, spadki ciśnienia i tętna, drgawki, zaburzenia akcji serca: blok przedsionkowo-komorowy, rozkojarzenie mechaniczne, częstoskurcze, z migotaniem komór włącznie, utraty przytomności, śpiączka.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl