Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

METHADONE HYDROCHLORIDE

Nazwa handlowa leku: METHADONE HYDROCHLORIDE

Nazwa polska leku: METADON

Nazwa międzynarodowa leku: Methadonum hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: METHADONE HYDROCHLORIDE

Postaci leku: Methadone hydrochloride - syrop 1 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwbólowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w leczeniu uzależnienia od opioidów (morfiny, heroiny); w leczeniu zespołu abstynencyjnego po odstawieniu opioidów; w leczeniu bólów pooperacyjnych, pourazowych, nowotworowych.

Działanie: przeciwbólowe, podobne do morfiny ale długotrwałe, co wykorzystuje się w leczeniu uzależnienia od opioidów; po podaniu doustnym lek nie powoduje euforii, a podany dożylnie znosi euforię po innych opioidach.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, w okresie ciąży i karmienia piersią; przy niewydolności nerek lub wątroby; niewydolności serca, chorobach płuc i zaburzeniach oddychania; przeroście gruczołu krokowego, zwężeniach cewki moczowej; nadczynności tarczycy. Ostrożnie u osób w podeszłym wieku, wyniszczonych i nadużywających alkoholu, z chorobą Addisona, nadciśnieniem śródczaszkowym.

Współdziałanie: nie należy łączyć leku z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres). Lek zwiększa siłę działania leków uspokajających i nasennych (np. Clonazepam, Elenium, Lorafen, Oxazepam, Relanium, Rudotel,), narkotycznych leków przeciwbólowych (np. Dolargan, Dolcontral, Fentanyl), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (Amitryptylinum, Anafranil, Doxepin, Hydiphen, Imipramin, Pramolan, Sinequan), fenytoiny (Epanutin, Phenytoinum) i alkoholu. Jednoczesne podawanie ryfampicyny (Rifamazid, Rifampicyna) zmniejsza stężenie leku. Całkowicie działanie leku znosi nalokson (Naloxonum hydrochloricum). Jednoczesne zastosowanie pentazocyny (Fortral, Pentazocin) może doprowadzić do wystąpienia gwałtownych objawów tzw. zespołu odstawienia.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; w kuracji uzależnienia od opioidów lek dawkowany jest raz dziennie, zawsze pod kontrolą lekarza; w leczeniu bólu: z reguły 2,5-10 mg leku na dawkę. Częstotliwość dawkowania powinna zapewniać jak najwięcej okresów bezbólowych.

Możliwe skutki uboczne: wzrost ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca, senność, koszmarne sny, majaczenia, zmęczenie, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, przyrost masy ciała, zaparcia, wymioty, ślinotok; zaburzenia ejakulacji, zatrzymanie moczu.

Objawy przedawkowania: nudności, wymioty a w większych dawkach - depresja układu oddechowego. Zatruty wymaga pomocy lekarskiej; odtrutką jest środek stosowany w zatruciach morfiną - Nalokson - lek stosowany tylko w szpitalach. Uwaga: przy zatruciu pokaż lekarzowi opakowania po

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl