Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

BETAMANN

Nazwa handlowa leku: BETAMANN

Nazwa polska leku: METIPRANOLOL

Nazwa międzynarodowa leku: Metipranololum

Nazwa anglojęzyczna leku: METIPRANOLOL

Postaci leku: Betamann - krople do oczu o stężeniu 1 mg/ml, 3 mg/ml; Betaman 0,3% EDO - krople do oczu 3 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek przeciw jaskrze.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać zdolność widzenia; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Zalecany: przy jaskrze - czyli nadmiernym ciśnieniu płynu wewnątrz gałki ocznej i we wszystkich innych stanach chorobowych objawiających się podwyższeniem tego ciśnienia; o użyciu decyduje okulista.

Działanie: obniża (podwyższone i normalne) ciśnienie płynu wypełniającego gałkę oczną.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub na leki z tej samej grupy beta-blokerów (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral), dzieciom; przy astmie oskrzelowej, przewlekłym zapaleniu oskrzeli (szczególnie ze zwężeniem oskrzeli lub dusznością), niewydolności krążenia i zwolnieniu czynności serca. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to blok przedsionkowo-komorowy serca I i II stopnia, zaburzenia odżywiania rogówki.

Współdziałanie: równoczesne przyjmowanie innych środków obniżających ciśnienie śródgałkowe oraz leków z grupy beta-blokerów (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) nasila działanie leku.

Dawkowanie: miejscowo, wg zaleceń lekarza; zwykle zakrapla się do worka spojówkowego 2 razy dziennie po 1 kropli preparatu o stężeniu 0,1%; następnie, w sposób ustalony przez lekarza okulistę, stosuje się wyższe stężenie leku. Po otwarciu pojemnika lek można używać nie dłużej niż przez 6 tygodni. Uwaga: pacjenci używający soczewek kontaktowych powinni wyjąć je przed zakropleniem i założyć ponownie po 15 minutach. Podczas leczenia konieczna jest regularna kontrola ciśnienia śródgałkowego co 4-6 tygodni. Lek może upośledzać zdolność widzenia, uniemożliwiając prowadzenie samochodu.

Możliwe skutki uboczne: niewielkiego stopnia podrażnienie spojówek, rogówki, zmniejszenie wydzielania łez, przemijające bóle głowy (szczególnie w początkowych fazach leczenia). Niekiedy mogą wystąpić objawy, takie jak zwolnienie czynności serca, duszność u pacjentów chorych na astmę i nasilenie objawów cukrzycy u pacjentów chorych na tę chorobę.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl