Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

METOHEXAL

Nazwa handlowa leku: METOHEXAL

Nazwa polska leku: METOPROLOL

Nazwa międzynarodowa leku: Metoprololum / Metoprololi tartras

Nazwa anglojęzyczna leku: METOPROLOL TARTRATE

Postaci leku: Metohexal 50 - tabletki 50 mg; Metohexal 100 - tabletki 100 mg; Metohexal 200 retard - tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciw nadciśnieniu, stosowany także w chorobie wieńcowej.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca (chorobie wieńcowej); przy zaburzeniach rytmu serca, częstoskurczu nadkomorowym, po ostrej fazie zawału; przeciw migrenie.

Działanie: lek blokujący beta-receptory, zwalnia czynność serca także podczas wysiłku, obniża ciśnienie do normalnego, zmniejsza częstość napadów bólów wieńcowych.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy chorobach układu krążenia, spowolnieniu częstości skurczów serca, zespole chorego węzła zatokowego, bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, wstrząsie sercowopochodnym. Ostrożnie należy stosować w chorobach płuc, w niewydolności krążenia i wątroby oraz u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy.

Współdziałanie: nasila działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych (np. Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin) obniżające stężenie cukru we krwi, wzmaga działanie osłabiające serce narkotyków oraz werapamilu (Apo-Verap, Isoptin, Lekoptin), nasila również działanie innych leków antyarytmicznych, leków przeciwnadciśnieniowych, narkotycznych leków przeciwbólowych (możliwość zwolnienia czynności serca) i innych. Nie należy łączyć z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres).

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle ustalane indywidualnie; w nadciśnieniu tętniczym zwykle 100-200 mg dziennie (do 400 mg), rano lub w dawkach podzielonych, rano i wieczorem. W chorobie wieńcowej - 100-150 mg w 2-3 dawkach podzielonych. Uwaga: zaniechanie leczenia powinno następować stopniowo w ciągu 7-10 dni; nagłe przerwanie grozi poważnymi powikłaniami sercowymi.

Możliwe skutki uboczne: uczucie zmęczenia i osłabienia, zawroty głowy, zmniejszenie apetytu, nudności, wymioty, biegunka; wysypki skórne, zwolnienie akcji serca, blok przedsionkowo-komorowy, spadek ciśnienia, zaostrzenie choroby Raynauda, duszność, wysychanie ust, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia. Niekiedy depresja, zaburzenia snu, widzenia i słuchu, halucynacje, nadwrażliwość na światło, bóle i zawroty głowy; łysienie, skurcz oskrzeli.

Inne leki z tej grupy: Betaloc, Betaloc ZOK 25, 50, 100, 200; Egilok; Metocard, Metocard prolongatum; Metohexal 50, 100 200 retard; Metoprolol, Metoprolol-EGIS.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl