Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

MEDIGOX

Nazwa handlowa leku: MEDIGOX

Nazwa polska leku: METYLODIGOKSYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Metildigoxinum

Nazwa anglojęzyczna leku: METILDIGOXIN

Postaci leku: Medigox - tabletki 0,1 mg.

Wizytówka leku: Lek nasercowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w przewlekłej niewydolności krążenia (duszność, obrzęki pochodzenia sercowego) w przebiegu wad serca, zapalenia mięśnia serca, w migotaniu przedsionków, w nadkomorowych zakłóceniach rytmu serca.

Działanie: półsyntetyczny glikozyd nasercowy, zwiększa napięcie, kurczliwość i pobudliwość mięśnia sercowego, zwalnia przyspieszoną czynność serca, zwalnia przewodzenie bodźców w sercu pomiędzy przedsionkami a komorami, przeciwdziała zaburzeniom rytmu serca, które powstają w przedsionkach serca; w wyniku pełniejszego skurczu mięśnia sercowego komory serca lepiej opróżniają się z krwi a przedłużenie przerwy rozkurczowej pozwala na powrót większej ilości krwi z żył; lek zwiększa pojemność serca, podwyższa ciśnienie tętnicze krwi i obniża żylne. Lek wykazuje pewne działanie moczopędne dzięki zwiększeniu ukrwienia narządów, w tym nerek. Bardzo powoli wydala się z organizmu, co stwarza łatwość przedawkowania.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub glikozydy naparstnicy (Digoxin, Landicor, Medigox), podczas 3 pierwszych miesięcy ciąży; przy bloku serca lub zwolnionej jego czynności. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to częstoskurcz i migotanie komór, zatrucie glikozydami naparstnicy, wady serca ze zwężeniami ujść, np. drogi odpływu lewej komory w podzastawkowym zwężeniu aorty, zbyt wysokie stężenie wapnia. W nadkomorowym częstoskurczu napadowym oraz u pacjentów z przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi i w podeszłym wieku a także przy obniżonym poziomie potasu w surowicy krwi należy zachować dużą ostrożność.

Współdziałanie: chinidyna (Chinidinum) nasila działanie preparatu, inne leki antyarytmiczne, np. Propranolol oraz leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak pochodne rezerpiny: Normatens, Retiazid i guanetydyna mogą nasilić efekt zwolnienia czynności serca. Leki moczopędne obniżające poziomu potasu w surowicy krwi, preparaty wapnia, hormony steroidowe (Encorton i pochodne) nasilają toksyczne działanie leku. Fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), fenylbutazon (Butapirazol, Rheumanol), leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. Alugastrin, Alusal, Maalox), neomycyna (Neomycinum), cholestyramina (Cholestyraminum, Questran), metoklopramid (Cerucal, Metoclopramidum), Luminalum osłabiają działanie leku. Podczas leczenia nie należy bez porozumienia z lekarzem przyjmować preparatów wapnia.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle właściwe dawkowanie doustne początkowe (nasycające) lekarz ustala indywidualnie. Szczególna ostrożność w przypadku dawkowania preparatu wynika z różnic w indywidualnej tolerancji na lek, znacznych skutków ubocznych i łatwości przedawkowania. Przy nasycaniu powolnym 1-2 razy na dobę 1-2 tabletki; przy nasycaniu szybkim 3 razy na dobę 2 tabletki przez 2-3 dni, nie dłużej niż 5 dni. W leczeniu podtrzymującym stosuje się u dorosłych 1/2-3 tabletki na dobę.

Możliwe skutki uboczne: osłabienie łaknienia, nudności, wymioty, znaczne zwolnienie czynności serca (niebezpieczne przy dalszym utrzymywaniu dawki) oraz różnorodne, niekiedy niebezpieczne zaburzenia rytmu serca. Preparat bardzo powoli wydala się z organizmu, co stwarza łatwość przedawkowania. Już niekiedy dawki lecznicze mogą wywołać objawy uboczne - należy wtedy pacjentom nadwrażliwym zmniejszyć dawkę.

Objawy przedawkowania: przedawkowanie wywołuje ciężkie zatrucia, niekiedy stanowiące zagrożenie życia. Występują wtedy skurcze dodatkowe serca, częstoskurcz komorowy, blok serca różnego stopnia i inne bardziej złożone zaburzenia rytmu. Występują również zaburzenia ze strony prz

Inne leki z tej grupy: Bemecor, Medigox.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl