Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CONCERTA

Nazwa handlowa leku: CONCERTA

Nazwa polska leku: METYLOFENIDAT

Nazwa międzynarodowa leku: Methylphenidati hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: Methylphenidate

Postaci leku: Concerta - tabletki o przedłużonym uwalnianiu 18 mg, 36 mg i 54 mg.

Wizytówka leku: Lek stymulujący układ nerwowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: jako leczenie uzupełniające w zespole nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi - ADHD.

Działanie: łagodnie stymulujące układ nerwowy poprzez wpływ na przekaźniki: noradrenalinę i dopaminę.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieciom poniżej 6 roku życia; przy współistnieniu nadczynności tarczycy, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca i nieuregulowanego nadciśnienia tętniczego, przy ciężkiej niewydolności nerek, zaburzeniach czynności wątroby, zwężeniach przewodu pokarmowego, zaburzeniach wchłaniania lub istniejących zaburzeniach połykania. Nie należy stosować leku u chorych z niezdiagnozowanymi objawami chorób psychicznych lub neurologicznych: niepokojem, znacznym napięciem, występowaniem zaburzeń nastroju, tików ruchowych, agresją oraz u chorych ze zdiagnozowanymi chorobami: depresją, jadłowstrętem psychicznych, zespołem Tourette'a (w którym występuje przymus tików ruchowych i słownych, np. pochrząkiwań lub przymus używania niecenzuralnych słów), zaburzeniami osobowości, psychozami, padaczką, uzależnieniem od alkoholu lub leków. Kobiety w wieku rozrodczym powinny zadbać o skuteczną antykoncepcję podczas stosowania leku.

Współdziałanie: nie należy stosować leku u chorych leczonych równolegle inhibitorami MAO (np. Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz co najmniej 14 dni po zakończeniu ich stosowania. Lek może zwiększać stężenie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (Amitryptylinum, Anafranil, Doxepin, Hydiphen, Imipramin, Pramolan, Sinequan), leków przeciwdrgawkowych: fenytoiny (Epanutin, Phenytoinum), fenobarbitalu (Luminalum), prymidonu (Mizodin), selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. Bioxetin, Cipramil, Deprexetin, Fluoksetyna, Fluoxetin, Seroxat) oraz leków przeciwkrzepliwych - pochodnych kumaryny (Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar). Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu oraz leków lub używek mogących zwiększać ciśnienie krwi. W przypadku konieczności poddania chorego znieczuleniu należy metylofenidat odstawić na dobę przed planowanym znieczuleniem.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 18 mg raz na dobę, zwiększając ją co tydzień o 18 mg do dawki maksymalnej 54 mg raz na dobę w zależności od odpowiedzi na leczenie. U chorych przyjmujących wcześniej inne preparaty zawierające metylofenidat odpowiednie dawkowanie powinien ustalać lekarz specjalista. Poprawa, która wystąpiła podczas stosowania leku zazwyczaj utrzymuje się, stąd należy podejmować próby odstawienia leku po uzyskaniu zadowalających efektów. Jeśli po miesiącu stosowania leku w odpowiedniej dawce nie obserwuje się poprawy, należy odstawić lek. Gdy wystąpi paradoksalne nasilenie się objawów chorobowych, należy zmniejszyć dawkę lub odstawić lek. Tabletki należy przyjmować rano, połykać w całości, nie rozgryzać. Przed wprowadzeniem leczenia należy przeprowadzić dokładną ocenę kardiologiczną i psychiatryczną, lekarz powinien zebrać wywiad w kierunku występowania chorób sercowo-naczyniowych i zaburzeń psychicznych u pacjenta i w jego rodzinie, żeby zapobiec wystąpieniu poważnych działań niepożądanych: zawału serca, udaru mózgu i psychoz.

Możliwe skutki uboczne: nasilenie objawów ADHD, reakcje nadwrażliwości: świąd skóry, wysypki skórne, bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, utrata lub wzmożenie apetytu, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, osłabienie, złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała, bezsenność lub nadmierna senność, wzrost ciśnienia tętniczego, skurcze mięśni (tiki) twarzy lub kończyn, drżenia lub drgawki, niepokój, depresja, zaburzenia nastroju i emocji, nadmierna wrogość, agresja, nerwowość, apatia lub pobudzenie, stany splątania, halucynacje; rzadziej: ból w klatce piersiowej, gorączka, kaszel, krwawienia z nosa, przypadkowe urazy, napady migrenowe, zaburzenia rytmu serca, popuszczanie kału, zaburzenia w oddawaniu moczu pod postacią częstomoczu i nietrzymania moczu, krwi w moczu; zaburzenia mowy, zaburzenia myślenia, próby samobójcze, łysienie, podwójne widzenie. Ponadto mogą wystąpić: zmiany obrazu krwi: obniżenie liczby krwinek białych i płytek krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, bóle stawów, objawy psychotyczne, opóźnienie wzrastania.

Objawy przedawkowania: nadmierne pobudzenie, wymioty, drżenia mięśniowe, drgawki z następującą śpiączką, splątanie, omamy, bóle głowy z nagłym, wysokim wzrostem temperatury ciała, zaburzeniami rytmu serca i wzrostem ciśnienia tętniczego. Leczenie prowadzi się w szpitalu monitor

Inne leki z tej grupy: Concerta, Medikinet

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl