Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

LERIVON

Nazwa handlowa leku: LERIVON

Nazwa polska leku: MIANSERYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Mianserinum

Nazwa anglojęzyczna leku: MIANSERIN

Postaci leku: Lerivon - tabletki powlekane 10 mg, 30 mg i 60 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwdepresyjny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w stanach depresyjnych z niepokojem lub pobudzeniem psychicznym; w depresjach tzw. endogennych (o nieustalonym pochodzeniu), w depresjach z komponentą lękową, w depresjach z towarzyszącymi zaburzeniami snu.

Działanie: przeciwdepresyjne przez działanie na przekaźniki chemiczne występujące między komórkami układu nerwowego; poprawiające aktywność życiową; wpływające na poprawę snu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; u dzieci; u pacjentów leczonych obecnie lub w trakcie ostatnich 2 tygodni lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres). Należy zachować ostrożność u chorych z zespołem maniakalnym, niewydolnością nerek, wątroby, padaczką, jaskrą z wąskim kątem przesączania, chorobami serca pod postacią zaburzeń przewodnictwa, bloków przedsionkowo-komorowych, u chorych z przebytym zawałem serca oraz gdy współistnieją zaburzenia w obrazie krwi.

Współdziałanie: lek może zwiększać stężenie alkoholu, fenobarbitalu (Luminalum), niekorzystnie nasilając ich działanie. Leki takie jak fenobarbital (Luminalum), pochodne benzodiazepin (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) zmniejszają stężenie mianseryny i siłę jej działania. Cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), leki hamujące aktywność proteazy HIV (np. Crixivan, Invirase, Norvir) zwiększają siłę jej działania. Nie stosować równocześnie z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz do dwóch tygodni od ich odstawienia. Natomiast leczenie tymi lekami można rozpocząć w 7 dni po zakończeniu leczenia mianseryną. Leki przeciwdrgawkowe: fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), fenobarbital (Luminalum), prymidon (Mizodin) oraz przeciwzapalne niesteroidowe (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) stosowane z mianseryną mogą dać zaburzenia w obrazie krwi.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zwykle początkowo 30 mg raz na dobę na noc lub w 2 dawkach podzielonych, nie należy przekraczać 90 mg na dobę; pierwszą dawkę leku najlepiej podać na noc. Działanie leku rozpoczyna się ok. 7 dnia stosowania, widoczną poprawę uzyskuje się po ok. 2-4 tygodniach kuracji. U osób w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek lub wątroby należy stosować odpowiednio niższe dawki. Stosowanie leku wymaga regularnych kontroli lekarskich.

Możliwe skutki uboczne: skórne odczyny alergiczne: zaczerwienienie, wysypki, świąd i pieczenie skóry, rumień guzowaty, zapalenie stawów, obrzęki kończyn dolnych; bóle i zawroty głowy, nadmierna uspokojenie, senność, hipomania - nadmierne pobudzenie, wesołkowatość; wzrost masy ciała, wzrost enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna, zaburzenia w obrazie krwi, wzrost ciśnienia tętniczego, nadmierne spadki ciśnienia przy zmianie pozycji ciała na pionową - tzw. hipotonia ortostatyczna; brak apetytu, zaparcia, wzdęcia, nudności, wymioty; przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn, spontaniczna laktacja u kobiet.

Inne leki z tej grupy: Deprexolet, Lerivon, Miansec 30, Miansemerck 10, 30; Norserin.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl