Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CORINFAR

Nazwa handlowa leku: CORINFAR

Nazwa polska leku: NIFEDYPINA

Nazwa międzynarodowa leku: Nifedipinum

Nazwa anglojęzyczna leku: NIFEDIPINE

Postaci leku: Corinfar - drażetki 10 mg; Corinfar Retard - drażetki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg.

Wizytówka leku: Lek rozszerzający naczynia krwionośne.

Dostępność: Rp

Zalecany: zapobiegawczo i leczniczo w chorobie wieńcowej, w przewlekłym oraz doraźnym leczeniu nadciśnienia tętniczego, niekiedy stosowany jest również w chorobie Raynauda, w niedokrwieniach mózgu oraz w okulistyce i laryngologii w leczeniu chorób, których objawy wynikają ze stanów skurczowych naczyń krwionośnych.

Działanie: hamuje napływ jonów wapnia do mięśnia sercowego oraz do mięśni gładkich naczyń krwionośnych; efektem tego jest zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego oraz rozkurcz naczyń krwionośnych; prowadzi to do zmniejszenia pracy serca, zmniejszenia zużycia tlenu przez mięsień sercowy oraz obniżenia ciśnienia tętniczego.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy obniżonym ciśnieniu krwi (skurczowe poniżej 90 mm Hg), bloku przedsionkowo-komorowym i chorobie węzła zatokowo-przedsionkowego, zwężeniu aorty, niewydolności serca. Nie stosuje się we wstrząsie, w pierwszym okresie po zawale mięśnia sercowego oraz w niewyrównanej niewydolności krążenia.

Współdziałanie: nasila działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych blokujących beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral), podnosi stężenie we krwi glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), co stwarza możliwość nasilonych objawów ubocznych; cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), ranitydyna (Ranigasan, Ranigast, Zantac) oraz sok grejpfrutowy podnoszą stężenie nifedypiny we krwi, co stwarza możliwość znacznego obniżenia ciśnienia krwi. Podawanie nifedypiny z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi oraz lekami nasercowymi jest możliwe pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie należy podawać wraz z ryfampicyną (Rifamazid, Rifampicyna). Nifedypina silnie obniża stężenie chinidyny (Chinidinum).

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli w leczeniu przewlekłym 3 razy dziennie 10-20 mg, niekiedy mogą zostać ustalone przez lekarza dawki nieco wyższe; doraźnie, w celu obniżenia ciśnienia tętniczego stosuje się 10 mg podjęzykowo. Po przyjęciu dawki 20 mg następną można przyjąć dopiero po upływie 2 godzin. Tabletki retard 20 mg - doustnie, 20 mg 2 razy dziennie. Uwaga: nie należy nagle przerywać leczenia przewlekłego - sposób zakończenia kuracji powinien być ściśle ustalony przez lekarza - nagłe przerwanie grozi wystąpieniem poważnych objawów.

Możliwe skutki uboczne: na początku leczenia mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie twarzy, kołatanie serca, uczucie gorąca, obrzęki nóg, zwłaszcza okolicy kostek, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - osłabienie łaknienia, nudności, bóle brzucha. Niekiedy może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia - z tego powodu osoby starsze oraz pacjenci przyjmujący lek podjęzykowo powinni zachować szczególną ostrożność. Bardzo rzadko obserwowano nasilenie bólów wieńcowych (należy wtedy w porozumieniu z lekarzem prowadzącym przerwać leczenie), swędzenie skóry, skórne odczyny alergiczne, osłabienie, niepokój, zaburzenia snu, zaburzenia widzenia, zaburzenia morfologii krwi (niedokrwistość, spadek liczby krwinek białych i płytkowych). Uwaga: pacjenci, u których występują objawy zmęczenia, bóle i zawroty głowy, nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych.

Objawy przedawkowania: znaczne obniżenie ciśnienia oraz zwolnienie czynności serca. Uwaga: przy zatruciu pokaż lekarzowi opakowania po spożytych lekach.

Inne leki z tej grupy: Adalat Gits 20, 30, 60, Adalat pro infusione, Cordafen, Cordipin Retard, Nifedipine.

Uwagi: Lek niezarejestrowany - nie figuruje w urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2007.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl