Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

NITROCARD

Nazwa handlowa leku: NITROCARD

Nazwa polska leku: NITROGLICERYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Glyceroli trinitras

Nazwa anglojęzyczna leku: GLYCERYL TRINITRATE

Postaci leku: Nitrocard - maść 20 mg/g.

Wizytówka leku: Lek rozszerzający naczynia krwionośne, do użytku zewnętrznego.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Podczas stosowania leku nie można pić alkoholu.

Zalecany: w przewlekłej chorobie wieńcowej, w celu zapobiegania napadom bólowym oraz doraźnego przerwania bólu wieńcowego; w leczeniu zaburzeń krążenia obwodowego, chromania przestankowego, choroby Buergera, odmrożeń.

Działanie: rozszerza naczynia krwionośne zmniejszając tym samym ilość krwi dopływającej do serca oraz opór serca przy wyrzucaniu krwi do układu krążenia, obniża napięcie mięśnia sercowego i opory przepływu krwi w tętnicach wieńcowych, co powoduje ułatwienie pracy serca, zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia serca na tlen, lepsze ukrwienie i lepsze utlenowanie mięśnia serca. Efektem tego działania jest zmniejszenie lub ustąpienie niedokrwienia mięśnia serca i bólu wieńcowego oraz poprawa wydolności krążenia.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, przy jaskrze, obniżonym ciśnieniu tętniczym, niedokrwistości. Przeciwwskazaniem do stosowania leku są: wstrząs w przebiegu ostrego zawału serca, urazy głowy, krwotoki mózgowe.

Współdziałanie: przyjmowany razem z lekami blokującymi beta-receptory (np. Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) oraz z lekami przeciw chorobie wieńcowej, takimi jak Corinfar, Cordafen, Nifedipine, Adalat, wykazuje silniejsze działanie niż przyjmowany sam (co bywa wykorzystywane w terapii skojarzonej, chociaż może być przyczyną obniżenia ciśnienia tętniczego). Stosowany po spożyciu alkoholu powoduje znaczny spadek ciśnienia tętniczego i łatwo występują wówczas objawy przedawkowania obydwu środków.

Dawkowanie: zewnętrznie, wg zaleceń lekarza; zwykle w chorobie wieńcowej - niewielką ilość maści (objętość ziarna grochu) wcierać w skórę w okolicy serca; przy bólu zabieg można powtarzać co 4-6 godzin; w leczeniu zaburzeń krążenia obwodowego wcierać miejscowo 4 razy na dobę.

Możliwe skutki uboczne: niekiedy może wystąpić zaczerwienienie twarzy, ból głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie czynności serca, uczucie tętnienia w głowie, zawroty głowy występujące przy zmianie pozycji ciała, osłabienie, pocenie, nudności, wymioty, skórne odczyny alergiczne.

Objawy przedawkowania: zapaść, której mogą towarzyszyć drgawki, zwolnienie czynności serca, poty, zaburzenia oddychania, utrata przytomności. Występują z reguły u osób wykazujących nadwrażliwość na lek. Zatruty wymaga pomocy lekarskiej oraz powinien być obserwowany i nadzorowan

Inne leki z tej grupy: Minitran 5, 10, Nitrocard, Nitroderm TTS 5, 10, Nitro-Dur.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl