Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

NITRO-DUR

Nazwa handlowa leku: NITRO-DUR

Nazwa polska leku: NITROGLICERYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Glyceroli trinitras

Nazwa anglojęzyczna leku: GLYCERYL TRINITRATE

Postaci leku: Nitro-Dur - system transdermalny 0,2 mg/godzinę, 0,4 mg/godzinę, 0,6 mg/godzinę.

Wizytówka leku: Lek rozszerzający naczynia krwionośne.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Podczas stosowania leku nie można pić alkoholu.

Zalecany: w przewlekłej chorobie wieńcowej, w celu zapobiegania napadom bólowym oraz doraźnego przerwania bólu wieńcowego; w leczeniu zaburzeń krążenia obwodowego, chromania przestankowego, choroby Buergera, odmrożeń.

Działanie: rozszerza naczynia krwionośne zmniejszając tym samym ilość krwi dopływającej do serca oraz opór serca przy wyrzucaniu krwi do układu krążenia, obniża napięcie mięśnia sercowego i opory przepływu krwi w tętnicach wieńcowych, co powoduje ułatwienie pracy serca, zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia serca na tlen, lepsze ukrwienie i lepsze utlenowanie mięśnia serca. Efektem tego działania jest zmniejszenie lub ustąpienie niedokrwienia mięśnia serca i bólu wieńcowego oraz poprawa wydolności krążenia.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, przy jaskrze, obniżonym ciśnieniu tętniczym, niedokrwistości. Przeciwwskazaniem do stosowania leku są: wstrząs w przebiegu ostrego zawału serca, urazy głowy, krwotoki mózgowe.

Współdziałanie: przyjmowany razem z lekami blokującymi beta-receptory (np. Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) oraz z lekami przeciw chorobie wieńcowej, takimi jak Corinfar, Cordafen, Nifedipine, Adalat, wykazuje silniejsze działanie niż przyjmowany sam (co bywa wykorzystywane w terapii skojarzonej, chociaż może być przyczyną obniżenia ciśnienia tętniczego). Stosowany po spożyciu alkoholu powoduje znaczny spadek ciśnienia tętniczego i łatwo występują wówczas objawy przedawkowania obydwu środków.

Dawkowanie: przezskórne, wg zaleceń lekarza; zwykle dawka początkowa wynosi 0,2-0,4 mg/godzinę przez 12-14 godzin. Po 10-12-godzinnej przerwie należy nakleić plaster na kolejne 12-14 godzin. W razie potrzeby należy stopniowo zwiększać dawki. Plastry naklejać na skórę ramienia lub klatki piersiowej, kolejno zmieniając miejsce. Unikać miejsc owłosionych, ewentualnie ogolić skórę. Nie stosować na przedramiona. Po naklejeniu starannie umyć ręce.

Możliwe skutki uboczne: niekiedy może wystąpić zaczerwienienie twarzy, ból głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie czynności serca, uczucie tętnienia w głowie, zawroty głowy występujące przy zmianie pozycji ciała, osłabienie, pocenie, nudności, wymioty, skórne odczyny alergiczne.

Objawy przedawkowania: zapaść, której mogą towarzyszyć drgawki, zwolnienie czynności serca, poty, zaburzenia oddychania, utrata przytomności. Występują z reguły u osób wykazujących nadwrażliwość na lek. Zatruty wymaga pomocy lekarskiej oraz powinien być obserwowany i nadzorowan

Inne leki z tej grupy: Minitran 5, 10, Nitrocard, Nitroderm TTS 5, 10, Nitro-Dur.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl