Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

UNASYN

Nazwa handlowa leku: UNASYN

Nazwa polska leku: AMPICYLINA + SULBAKTAM (SULTAMYCYLINA)

Nazwa międzynarodowa leku: Ampicillinum + Sulbactamum (Sultamycyllinum)

Nazwa anglojęzyczna leku: Ampicillin + Sulbactam

Postaci leku: Unasyn - proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych - ampułki 750 mg (500 mg ampicyliny i 250 mg sulbaktamu), 1,5 g (1000 mg ampicyliny i 500 mg sulbaktamu), 3 g (2 g ampicyliny i 1 g sulbaktamu); Unasyn - tabletki powlekan

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, antybiotyk beta-laktamowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, w zapaleniu gardła, zatok, oskrzeli, zapaleniu płuc, w zapaleniu ucha środkowego, w zakażeniu nerek i dróg moczowych, w rzeżączce, w zakażeniach skóry i tkanek miękkich, w zapaleniach szpiku i kości, w zakażeniach w obrębie jamy brzusznej i miednicy (jeżeli zostały wywołane bakteriami wrażliwymi na ampicylinę), po zabiegach chirurgicznych, w zakażeniach w ginekologii i położnictwie.

Działanie: lek jest połączeniem ampicyliny z sulbaktamem - związkiem hamującym enzymy wytwarzane przez bakterie, które unieczynniają antybiotyki; w związku z tym lek wykazuje szerszy zakres działania przeciwbakteryjnego niż ampicylina.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub penicylinę i sulbaktam, podczas ciąży i karmienia piersią. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest mononukleoza zakaźna, białaczka limfatyczna. Zastosowanie preparatu u osób z niewydolnością wątroby i nerek, z chorobami przewodu pokarmowego (szczególnie przy zapaleniu okrężnicy - odcinka jelita grubego) wymaga zachowania ostrożności.

Współdziałanie: osłabiają działanie leku niektóre inne antybiotyki jak: tetracyklina (Doxycyclinum, Tetracyclinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycin), linkomycyna (Dalacin, Lincomycin), natomiast nasilają działanie Unasynu antybiotyki aminoglikozydowe (Garamycin, Gentamycin, Neomycinum, Netromycin, Tobrex), ryfampicina (Rifamazid, Rifampicin) oraz leki przeciwzapalne niesteroidowe (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren). Nie należy łączyć z allopurinolem (Allupol, Milurit), który może prowadzić do nasilenia wysypki powstałej w następstwie stosowania leku, charakterystycznej dla przebiegu odry. Unasyn może obniżać skuteczność działania doustnych środków antykoncepcyjnych; natomiast nasila działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar).

Dawkowanie: domięśniowo lub dożylnie, wg zaleceń lekarza; dorośli zwykle od 1,5 g do 12 g na dobę w 3 lub 4 dawkach, nie więcej niż 12 g na dobę. Doustnie, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli i dzieci powyżej 30 kg masy ciała 375 mg lub 750 mg co 12 godzin. Dzieci poniżej 30 kilogramów masy ciała: 25-50 mg na każdy kilogram masy ciała w 2 dawkach co 12 godzin.

Możliwe skutki uboczne: niekiedy występuje ból w miejscu wstrzyknięcia, zakrzepowe zapalenie żyły, wysypka skórna, nudności, wymioty, biegunka, grzybica wywołana drożdżakiem Candida albicans - kandydoza, zaburzenia w ilości i składzie białych ciałek krwi oraz zmniejszenie liczby krwinek płytkowych, podwyższenie aminotransferaz (wskaźników prawidłowej czynności wątroby) w surowicy.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl