Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

ZALASTA

Nazwa handlowa leku: ZALASTA

Nazwa polska leku: OLANZAPINA

Nazwa międzynarodowa leku: Olanzapinum

Nazwa anglojęzyczna leku: OLANZAPINE

Postaci leku: Zalasta - tabletki powlekane 5 mg i 10 mg, kapsułki 5, 7,5 i 10 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwpsychotyczny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie można pić alkoholu.

Zalecany: w schizofrenii z objawami pozytywnymi (urojenia, omamy), z objawami negatywnymi (wycofanie z życia, zubożenie myślenia) w okresie manii (pobudzenia) w przebiegu choroby maniakalno-depresyjnej (tzw. choroby afektywnej dwubiegunowej), w innych stanach psychotycznych z urojeniami, halucynacjami, depresją i lękiem.

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (psychozy to chorobowe zaburzenia różnych procesów psychicznych, np. depresja, schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna czyli choroba afektywna dwubiegunowa), o działaniu hamującym wybrane ośrodki mózgu, których nadmierna aktywność powoduje powstanie objawów psychotycznych, takich jak pobudzenie, agresja, urojenia, oraz o działaniu pobudzającym ośrodki, których spadek aktywności przejawia się wycofaniem z życia, ubóstwem myśli. Lek, oddziałując na związki chemiczne będące przekaźnikami pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi mózgu, częściowo zakłóca komunikację pomiędzy nimi.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; u dzieci poniżej 18 roku życia; przy jaskrze, miastenii, niedokrwistości i niskiej liczbie białych krwinek krwi, chorobach szpiku kostnego, m. in. białaczkach, czerwienicy (zwłaszcza, gdy wystąpiły one po lekach lub radioterapii), niewydolności nerek lub wątroby, przeroście gruczołu krokowego, zaburzeniach krążenia, padaczce, stanach depresyjnych, przewlekłym alkoholizmie. Leku nie należy podawać chorym będącym pod wpływem alkoholu, leków nasennych, uspokajających, narkotyków i innych środków działających hamująco na układ nerwowy. Ostrożnie u osób w wieku podeszłym, z cukrzycą oraz z zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, zmniejszonym stężeniem potasu i magnezu we krwi. Tabletki Zyprexa Velotab ze względu na zawartość aspartamu nie nadaja się dla osób chorych na fenyloketonurię.

Współdziałanie: lewodopa (Duellin, Madopar, Nakom, Pardopa, Poldomet, Sinemet) obniża swą skuteczność w połączeniu z olanzapiną. Stężenie olanzapiny zmniejsza się podczas równoczesnego palenia tytoniu i przyjmowania karbamazepiny (Amizepin, Neurotop, Tegretol), a zwiększa przy przyjmowaniu: cyprofloksacyny (Ciprobay, Cipronex, Cipropol), ketokonazolu (Fungores, Ketokonazol, Nizoral). Nie należy stosować leku z innymi lekami wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. Fenactil, Mirenil, Promazin, Thioridazin) oraz z alkoholem.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zazwyczaj terapię schizofrenii rozpoczyna się od dawki 10 mg na dobę, terapię epizodów manii od dawki 15 mg na dobę w dawce pojedynczej, od 10 mg na dobę przy leczeniu wieloma lekami. Dawek nie należy zwiększać częściej niż co 24 godziny, zawsze po dokładnej ocenie stanu pacjenta. W długotrwałym leczeniu nie należy przekraczać dawki 20 mg na dobę; przy odstawianiu leku należy stopniowo zmniejszać dawkę. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby, nerek oraz u chorych w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków; podczas leczenia należy kontrolować próby wątrobowe.

Możliwe skutki uboczne: skórne odczyny alergiczne: zaczerwienienie, wysypki, świąd i pieczenie skóry; bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, wahania nastroju, uczucie osłabienia, impotencja, zaburzenia ejakulacji i orgazmu, może wystąpić tzw. priapizm czyli bolesny wzwód, w takim wypadku należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem; wzrost masy ciała, wzrost enzymów wątrobowych, wzrost ciśnienia tętniczego, nadmierne spadki ciśnienia przy zmianie pozycji ciała na pionową - tzw. hipotonia ortostatyczna; suchość w ustach, brak apetytu, zaparcia, wzdęcia, nudności, wymioty; drżenie mięśniowe, drgawki; rzadziej zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa w sercu.

Objawy przedawkowania: nadmierne podrażnienie skóry. Należy wówczas odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Inne leki z tej grupy: Olzapin, Zalasta, Zolafren, Zolaxa, Zyprexa.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl