Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

AREDIA

Nazwa handlowa leku: AREDIA

Nazwa polska leku: PAMIDRONIAN SODU

Nazwa międzynarodowa leku: Natrii pamidronas / Acidum pamidronicum

Nazwa anglojęzyczna leku: PAMIDRONATE SODIUM

Postaci leku: Aredia - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 15, 30, 60, 90 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciw zanikowi rozpływnemu kości.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek silnie upośledza sprawność psychofizyczną; w ciągu 24 godzin po jego zażyciu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: przeciw osteolizie kości czyli zanikaniu rozpływnemu (w niektórych chorobach nowotworowych); przy nadmiarze wapnia we krwi spowodowanym osteolizą kości, w chorobie Pageta.

Działanie: hamując odwapnianie kości zmniejsza osteolizę, dzięki czemu ulega zmniejszeniu ryzyko złamań.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom; przy mocznicy, współwystępowaniu osteoporozy i osteomalacji; w okresie gojenia złamań kości. Należy zachować ostrożność przy ciężkiej niewydolności nerek.

Współdziałanie: nie wolno stosować z innymi lekami z grupy bifosfonianów (Bonefos, Fosamax, Lodronat, Skelid).

Dawkowanie: dożylne we wlewach, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli w leczeniu np. przerzutów nowotworowych do kości i szpiczaka mnogiego 90 mg w pojedynczym wlewie raz w miesiącu. Przy nadmiarze wapnia we krwi w chorobach nowotworowych dawka zależy od stężenia jonów wapniowych.

Możliwe skutki uboczne: rzadko mogą wystąpić przemijające nudności, wymioty; reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia, gorączka trwająca do 48 godzin.

Inne leki z tej grupy: Aredia; Pamifos-15, -30, -60, -90; Pamisol 3mg/ml, 6 mg/ml, 9 mg/ml.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl