Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

FLUXUM

Nazwa handlowa leku: FLUXUM

Nazwa polska leku: PARNAPARYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Parnaparinum natricum

Nazwa anglojęzyczna leku: PARNAPARIN SODIUM

Postaci leku: Fluxum - roztwór do wstrzykiwań podskórnych 3200 j.m./0,3 ml, 4250 j.m./0,4 ml, 6400 j.m./0,6ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwzakrzepowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w chorobie zakrzepowo-zatorowej, zakrzepach tętniczych, przewlekłej niewydolności żylnej, zespole pozakrzepowym, zapaleniu żylaków, przy zwiększonej krzepliwości krwi, w profilaktyce zakrzepicy żylnej przed zabiegami operacyjnymi i przy długim unieruchomieniu pacjenta.

Działanie: przeciwzakrzepowe, działa szybko i długo zapobiegając powstawaniu zakrzepów i sprzyjając ich rozpuszczaniu; ma działanie wybiórcze na układ krzepnięcia, nie wpływa na czynność płytek krwi, które odpowiadają za zatrzymanie krwawienia w momencie zranienia się.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub udowodnionym spadku liczby płytek krwi po wcześniejszym zastosowaniu leku; w okresie ciąży i karmienia piersią (stosuje się jedynie przy bezwzględnych wskazaniach); przy krwawieniach lub skłonności do krwawień, z wyjątkiem krwawień w przebiegu zespołu DIC (tzw. koagulopatii ze zużycia, w której obok krwawień występują zakrzepy), w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, żylakach przełyku, zapaleniach jelita grubego, czynnej gruźlicy płuc, nowotworach, skazach krwotocznych; przy retinopatii lub innych uszkodzeniach siatkówki; ostrym zapaleniu wsierdzia; przy wylewach do ośrodkowego układu nerwowego; ciężkim nadciśnieniu tętniczym, tętniaku aorty; ostrożnie przy niewydolności nerek, ciężkiej niewydolności wątroby, urazach głowy, chorobach trzustki; ostrożnie rozpoczynać leczenie we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Współdziałanie: nie należy łączyć leku z salicylanami (Aspirin, Asprocol, Polopiryna, Sachol, Salicylamidum), niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren), tiklopidyną (Aclotin, Apo-Clodin, Ticlo), klopidogrelem (Plavix), dipirydamolem (Aggrenox) ze względu na wzrost ryzyka krwawień. Ostrożnie stosować z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) oraz glikokortykosteroidami (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol). Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwuczuleniowymi (antyhistaminowymi, np. Claritine, Clemastinum, Diphergan, Zyrtec), antybiotykami z grupy tetracyklin (Doxycyclinum, Tetracyclinum), penicyliną (np. Penicillinum Crystalisatum, Penicillinum procainicum L), glikozydami naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), pochodnymi fenotiazyny (Diphergan, Fenactil, Mirenil, Promazin, Thioridazin, Tisercin, Trilafon), kwasem askorbowym (Vitaminum C, Cebion, większość preparatów przeciwprzeziębieniowych zawierających witaminę C) może zmniejszyć aktywność i siłę działania parnaparyny.

Dawkowanie: podskórne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj wstrzyknięcia jednorazowymi ampułkostrzykawkami dokonuje się w skórę brzucha (okolice pępka) lub skórę pośladków (w zewnętrzny górny kwadrant). W profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych po operacjach chirurgicznych stosuje się wstrzyknięcia 0,3 ml leku przed operacją i kontynuuje wstrzyknięcia dawki 0,3 ml raz na dobę przez 7 dni po operacji; w przypadku operacji ortopedycznych i operacji o zwiększonym ryzyku zakrzepicy należy zastosować dawkę 0,4 ml leku 12 godzin przed operacją, następnie 12 godzin po zabiegu i kontynuować wstrzyknięcia tak długo, jak zaleci lekarz. W leczeniu ostrego epizodu zakrzepicy lek wprowadza się po początkowym leczeniu dożylnym, dawkując 0,6 ml leku dwa razy dziennie przez ok. 10 dni, a następnie raz dziennie tak długo, jak zaleci lekarz. W niewydolności żylnej, zespole pozakrzepowym, zapaleniu żylaków kończyn dolnych dawkowanie i czas stosowania ustala lekarz w zależności od ciężkości choroby. Podczas leczenia należy kontrolować poziom płytek krwi -spadek ich liczby jest wskazaniem do odstawienia leku i zastosowania antidotum.

Możliwe skutki uboczne: uczucie pieczenia, niewielki krwiak lub zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, skórne reakcje alergiczne, wysypki, nasilenie krwawień, podwyższenie prób wątrobowych, spadek liczby płytek krwi manifestujący się skazą krwotoczną (nagłe pojawienie się wybroczyn na skórze, krwawienia samoistne - wtedy należy szybko przerwać stosowanie leku i zastosować siarczan protaminy).

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl