Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

PENICILLINUM CRYSTALLISATUM

Nazwa handlowa leku: PENICILLINUM CRYSTALLISATUM

Nazwa polska leku: PENICYLINA BENZYLOWA

Nazwa międzynarodowa leku: Benzylpenicillinum kalicum

Nazwa anglojęzyczna leku: BENZYLPENICILLIN

Postaci leku: Penicillinum Crystallisatum - proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 000 000 j.m., 3 000 000 j.m., 5 000 000 j.m.

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, antybiotyk beta-laktamowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w anginie, w zapaleniach migdałków, w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych pochodzenia bakteryjnego, w płatowych i odoskrzelowych zapaleniach płuc, w zapaleniach oskrzeli, w zapaleniach opon mózgowych, w ropnych schorzeniach jamy brzusznej (konieczne jest przed zastosowaniem leczenia ustalenie właściwości i możliwości leczenia operacyjnego), w ostrej chorobie reumatycznej, w kile, w rzeżączce, w róży, w płonicy (szkarlatynie), w wągliku, w różycy, w promienicy, w listeriozie, w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, w powikłaniach ropnych po zabiegach chirurgicznych, po porodzie, w innych zakażeniach bakteriami wrażliwymi na penicylinę.

Działanie: penicylina jest mieszaniną bakteriobójczych naturalnych penicylin potasowych wytworzonych przez pleśń Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum. Zabijanie bakterii przez penicylinę polega na niszczeniu ich błony komórkowej. Działanie bakteriobójcze obejmuje szereg bakterii objętych medycznym określeniem Gram-dodatnich tlenowych i beztlenowych, Gram-ujemnych (oraz krętki i grzyby promienicy). Penicylina jest skutecznym antybiotykiem w wielu zakażeniach organizmu, jednak działaniem swym nie obejmuje wszystkich bakterii chorobotwórczych - niektóre bakterie są oporne na jej działanie i wytwarzają enzym przeciwdziałający. Penicylina ulega rozkładowi pod wpływem soku żołądkowego, wobec tego może być stosowana jedynie w postaci zastrzyków domięśniowych lub wlewów dożylnych.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na penicylinę oraz antybiotyki z grupy cefalosporyn, np. Duracef, Oracef, Tafril, Zinacef, Zinnat. Należy stosować ostrożnie u osób z uogólnionymi uczuleniami, w astmie oskrzelowej oraz u chorych z niewydolnością nerek.

Współdziałanie: penicylina działa przeciwstawnie w stosunku do niektórych antybiotyków, takich jak: chloromycetyna (Detreomycyna), tetracykliny (Doxycyclinum, Tetracyclinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycin). Działanie penicyliny zostaje nasilone przez niektóre leki przeciwreumatyczne i przeciwzapalne, takie jak indometacyna (Metindol), fenylbutazon (Butapirazol, Rheumanol), salicylany (Aspirin, Asprocol, Polopiryna, Sachol, Salicylamidum); penicylina nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) i glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox). Ostrożnie stosować z preparatami zawierającymi potas

Dawkowanie: domięśniowo lub dożylnie, wg zaleceń lekarza; zwykle 2 000 000 - 24 000 000 j.m. na dobę w 4-6 dawkach; penicylinę można stosować po ujemnym wyniku próby uczuleniowej wykonanej według aktualnie obowiązującej instrukcji.

Możliwe skutki uboczne: penicylina jest antybiotykiem mało toksycznym, mającym jednak właściwości uczulające; u około 3-10% leczonych występują odczyny uczuleniowe o różnym nasileniu objawów - od łagodnych po bardzo ciężkie. Występowanie najgroźniejszego powikłania, jakim jest wstrząs uczuleniowy (anafilaktyczny), opisywane jest z częstością 1/1 000 000. Wstrząs jest uogólnioną reakcją uczuleniową, objawiającą się spadkiem ciśnienia tętniczego do granic zagrożenia życia, dusznością, obrzękami występującymi natychmiast po wstrzyknięciu. Występowanie wstrząsu jest przyczyną środków ostrożności ustalanych przez lekarzy przy zapisywaniu penicyliny oraz podejmowanych przez pielęgniarki przy jej wstrzykiwaniu. Natomiast reakcja uczuleniowa może wystąpić również w ciągu godzin, dni lub tygodni - pod postacią pokrzywki, bólów stawowych, obrzęków, rumienia wielopostaciowego, złuszczającego zapalenia skóry, gorączki, wzrostu ilości krwinek białych kwasochłonnych w obrazie krwi. Objawy te z reguły ustępują w ciągu kilku godzin lub dni po przerwaniu leczenia.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl