Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

PENTAERYTHRITOL COMPOSITUM

Nazwa handlowa leku: PENTAERYTHRITOL COMPOSITUM

Nazwa polska leku: PENTAERYTRYTOL + NITROGLICERYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Pentaeritrityli tetranitras + Glyceroli trinitras

Nazwa anglojęzyczna leku: Pentaerithrityl tetranitrate + Glyceryl trinitrate

Postaci leku: Pentaerythritol compositum - tabletki (20 mg pentaerytrytolu i 0,5 mg nitrogliceryny), tabletki podjęzykowe (20 mg pentaerytrytolu i 0,5 mg nitrogliceryny).

Wizytówka leku: Lek rozszerzający naczynia krwionośne.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Podczas stosowania leku nie można pić alkoholu.

Zalecany: w przewlekłej chorobie wieńcowej oraz wspomagająco w niewydolności krążenia.

Działanie: rozszerza naczynia krwionośne zmniejszając ilość krwi dopływającej do serca z żył oraz zmniejszając opór serca przy wyrzucaniu krwi do układu krążenia, zmniejsza napięcie mięśnia sercowego i opory przepływu krwi w tętnicach wieńcowych. Wszystkie opisane powyżej działania leku powodują zmniejszenie wysiłku serca, zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia serca na tlen, lepsze ukrwienie, a co za tym idzie, lepsze utlenowanie mięśnia serca. Efektem tego działania jest zmniejszenie lub ustąpienie niedokrwienia mięśnia serca i zmniejszenie się częstotliwości bólów wieńcowych oraz poprawa wydolności krążenia. Działa szybko i silnie dzięki zawartości nitrogliceryny; działanie to występuje szczególnie wyraźnie po zażyciu podjęzykowym lub rozgryzieniu i wyssaniu tabletki.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub na leki z tej samej grupy, np. Eucardin, Sorbonit a także na nitroglicerynę, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom; przy jaskrze, obniżonym ciśnieniu tętniczym, niedokrwistości. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to wstrząs w przebiegu ostrego zawału serca, urazy głowy, krwotoki mózgowe.

Współdziałanie: przyjmowany razem z lekami przeciw chorobie wieńcowej, takimi jak Adalat, Cordafen, Corinfar, Nifedipine wykazuje silniejsze działanie niż przyjmowany sam, co bywa wykorzystywane w terapii skojarzonej; przyjmowany razem z lekami przeciwnadciśnieniowymi może doprowadzić do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego. Spożycie alkoholu podczas stosowania pentaerytrytolu powoduje znaczny spadek ciśnienia tętniczego i objawy przedawkowania.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli 3 razy dziennie po 2 tabletki. Pentaerythritol compositum tabletki podjęzykowe należy przyjmować podjęzykowo w celu przerwania bólu wieńcowego. Uwaga: długotrwałego leczenia nie można nagle przerywać, ponieważ może wystąpić zaostrzenie choroby wieńcowej.

Możliwe skutki uboczne: niekiedy może wystąpić zaczerwienienie twarzy, ból głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie czynności serca, uczucie tętnienia w głowie, zawroty głowy występujące przy zmianie pozycji ciała, osłabienie, pocenie, nudności, wymioty, skórne odczyny alergiczne. Objawy uboczne występują rzadziej i są słabsze niż po nitroglicerynie.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl