Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

COVEREX

Nazwa handlowa leku: COVEREX

Nazwa polska leku: PERYNDOPRYL

Nazwa międzynarodowa leku: Perindoprilum / Perindoprilum erbuminum

Nazwa anglojęzyczna leku: PERINDOPRIL

Postaci leku: Coverex - tabletki 4 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany także w niewydolności krążenia.

Dostępność: Rp

Zalecany: w leczeniu nadciśnienia tętniczego różnego pochodzenia (samoistne, naczyniowo-nerkowe), w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego.

Działanie: hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II, czynnika, który kurczy błonę mięśniową naczyń krwionośnych oraz wpływa na zatrzymywanie wody w organizmie i podwyższa w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi. Zahamowanie powstawania angiotensyny II powoduje obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie oporu krwi pompowanej przez serce do układu krwionośnego. Lek powoduje rozkurczenie najdrobniejszych tętniczek, odwraca zmiany chorobowe, do których dochodzi w naczyniach krwionośnych w przebiegu nadciśnienia. Zmniejsza przerost lewej komory, do którego dochodzi w nadciśnieniu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom; przy zwężeniu ujścia aorty, obustronnym zwężeniu tętnic nerkowych.

Współdziałanie: leki stosowane w chorobach psychicznych (neuroleptyki), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan) nasilają działanie leku; wzmaga on działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych i rozszerzających naczynia krwionośne a także litu (Lithium carbonicum). Nie należy stosować z lekami moczopędnymi oszczędzającymi wydalanie potasu, takimi jak Spironol, Verospiron oraz z preparatami potasu - współdziałanie tych leków może doprowadzić do nadmiernego wzrostu poziomu potasu w surowicy krwi. Nie należy łączyć z lekami sympatykomimetycznymi (np. Astmopent, Fenoterol, Salbutamol), z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi z grupy sulfonylomocznika (np. Diabetol, Euclamin) oraz insuliną.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle w łagodnym nadciśnieniu tętniczym raz dziennie rano 4 mg (1 tabletka), w razie potrzeby po miesiącu 8 mg raz dziennie. W niewydolności krążenia oraz u osób starszych początkowo stosuje się raz dziennie 2 mg (1/2 tabletki), następnie dawkę zwiększa się do 4 mg (1 tabletka) dziennie. Przy niewydolności nerek dawkowanie leku należy dostosować do stopnia niewydolności.

Możliwe skutki uboczne: rzadko ogólne zmęczenie, ból głowy, kaszel, zaburzenia snu lub zaburzenia nastroju. Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, uczucie ucisku w okolicy żołądka, nudności, bóle brzucha, skórne odczyny alergiczne, obrzęki, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i płytkowych we krwi, podwyższenie poziomu kreatyniny i mocznika we krwi, białko w moczu.

Inne leki z tej grupy: Irpax, Perindopril, Perindopril-ratiopharm 4, Presdopril, Prestarium, Prestarium 2,5 mg, 5 mg, 10 mg.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl