Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

DOLCONTRAL

Nazwa handlowa leku: DOLCONTRAL

Nazwa polska leku: PETYDYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Pethidinum / Pethidini hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: PETHIDINE HYDROCHLORIDE

Postaci leku: Dolcontral - roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwbólowy, środek odurzający.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek silnie upośledza sprawność psychofizyczną; w ciągu 24 godzin po jego zażyciu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w silnych i bardzo silnych bólach różnego pochodzenia: pourazowych, pooperacyjnych, w chorobach nowotworowych (lecz nie w leczeniu przewlekłym), nerwobólach, kolce nerkowej, moczowodowej, żółciowej; w bólach porodowych, zawale serca

Działanie: syntetyczny, silny lek przeciwbólowy, podobny do morfiny lecz słabiej od niej działający kurcząco na mięśnie przewodu pokarmowego - wywołuje przez to mniej zaparć. Bywa stosowany w ginekologii, bowiem nie hamuje czynności skurczowej macicy, w mniejszym stopniu od morfiny przenika przez łożysko, dostaje się jednakże do mleka matki.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; przy ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, porfirii, urazach czaszki, nadciśnieniu śródczaszkowe, zaburzeniach oddychania, astmie.

Współdziałanie: zwiększa siłę działania leków uspokajających, nasennych, narkotycznych i alkoholu. Z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (np. Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) może spowodować nadmierne pobudzenie, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszone bicie serca, drgawki a nawet śmierć.

Dawkowanie: domięśniowo lub podskórnie, rzadko dożylnie, wg zaleceń lekarza; zwykle co 4 godziny 1-1,5 mg na kilogram masy ciała na dawkę; dożylnie 0,5-1 mg na kilogram masy ciała na dawkę.

Możliwe skutki uboczne: nudności, zawroty głowy, wymioty, zaburzenia równowagi, trudności w oddychaniu na skutek skurczu oskrzeli, spadki ciśnienia krwi (ogólny i w chwili wstawania), zaparcia, zatrzymanie moczu. Przy zbyt wysokich dawkach mogą wystąpić zaburzenia świadomości, majaczenie, nadmierne pobudzenie, drgawki. Zatruty wymaga pomocy lekarskiej; odtrutką jest środek stosowany w zatruciach morfiną - Nalokson, lek stosowany tylko w szpitalach. Uwaga: przy zatruciu pokaż lekarzowi opakowania po spożytych lekach. Lek przyjmowany długotrwale powoduje zależność typu morfinizmu; odstawiony nagle może wywołać objawy głodu narkotycznego.

Inne leki z tej grupy: Dolargan, Dolcontral.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl