Szukaj leku:



















Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CATALIN

Nazwa handlowa leku: CATALIN

Nazwa polska leku: PIRENOKSYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Pirenoxinum

Nazwa anglojęzyczna leku: PIRENOXINE

Postaci leku: Catalin - krople do oczu 0,75 mg/15 ml, sprzedawane w tabletkach do rozpuszczenia w dołączonym rozpuszczalniku.

Wizytówka leku: Lek przeciw zaćmie.

Dostępność: Rp

Zalecany: w zaćmie starczej.

Działanie: przeciwzaćmowe - hamuje postęp choroby. Blokuje działanie związków chinoidalnych, pod wpływem których rozpuszczalne białka soczewki oka stają się nierozpuszczalne i następuje zmętnienie soczewki. Zmętnienie to jest istotą zaćmy.

Dawkowanie: miejscowo, wg zaleceń lekarza; tabletkę rozpuszcza się w 15 mililitrach rozpuszczalnika. Zwykle zakrapla się do oka 3-5 razy dziennie 1-2 krople roztworu. Po sporządzeniu roztwór może być przechowywany w chłodnym, ciemnym miejscu do 20 dni.

Możliwe skutki uboczne: niekiedy może wystąpić rozlane, powierzchowne zapalenie rogówki, zapalenie brzegów powiek, przekrwienie, pieczenie lub swędzenie spojówek.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat




Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl