Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

PROMAZIN

Nazwa handlowa leku: PROMAZIN

Nazwa polska leku: PROMAZYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Promazini hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: PROMAZINE HYDROCHLORIDE

Postaci leku: Promazin - tabletki drażowane 25 mg, 50 mg, 100 mg, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwpsychotyczny i przeciwwymiotny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w psychiatrii i w medycynie ogólnej. Ze wskazań psychiatrycznych promazyna stosowana jest we wszystkich chorobach psychicznych, w których dominuje niepokój i pobudzenie, w tym w schizofrenii z objawami niepokoju i urojeniami lub w stanach pobudzenia i podniecenia ruchowego różnego pochodzenia. Promazyna ma zastosowanie również w psychozach wieku podeszłego (miażdżycowych) oraz w leczeniu psychoz alkoholowych lub - w alkoholizmie i narkomanii - w leczeniu pobudzenia spowodowanego przerwą w piciu lub przyjmowaniu narkotyku (zespół abstynencji). Ze wskazań ogólnych promazyna stosowana jest jako lek przeciwwymiotny w leczeniu wymiotów różnego pochodzenia i w związku z tym ma zastosowanie m. in. w przygotowaniu do narkozy ogólnej. Uwaga: zanim promazyna zostanie zastosowana jako objawowy lek przeciwwymiotny konieczne jest ustalenie przyczyny wymiotów, ponieważ mogą być one objawem ostrych i poważnych schorzeń, które należy szybko leczyć przyczynowo.

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (psychozy to chorobowe zaburzenia różnych procesów psychicznych, np. depresja, schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna) oraz przeciwwymiotnym. Ponadto promazyna wykazuje działanie uspokajające i rozkurczowe na mięśnie gładkie narządów wewnętrznych; działa głównie hamująco na wybrane ośrodki w mózgu (twór siatkowaty, prążkowie, układ limbiczny, podwzgórze), których nadmierna aktywność powoduje powstanie objawów psychotycznych (pobudzenie, agresja, urojenia i inne) dzięki częściowemu zakłóceniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi mózgu (oddziałuje bowiem na związki chemiczne będące przekaźnikami pomiędzy komórkami mózgu). Dodatkowym działaniem promazyny jest hamowanie ośrodka wymiotnego w mózgu oraz obniżanie ciepłoty ciała.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub na pochodne fenotiazyny (Diphergan, Fenactil, Mirenil, Thioridazin, Tisercin, Trilafon), podczas ciąży i karmienia piersią; w stanach śpiączkowych, przy obniżonym ciśnieniu tętniczym krwi lub niewydolności krążenia, chorobie Parkinsona, padaczce, miastenii, jaskrze, niedokrwistości, niewydolności nerek lub wątroby, niedoczynności tarczycy, przeroście gruczołu krokowego, chorobach układu oddechowego, takich jak ciężki przebieg astmy, rozedma a u dzieci - ostre choroby infekcyjne dróg oddechowych. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to częstoskurcz, zaburzenia krążenia; ostrożnie w skojarzeniu z innymi lekami. Leku nie należy podawać chorym będącym pod wpływem alkoholu, leków nasennych, uspokajających, narkotyków i innych środków działających hamująco na układ nerwowy. Lek nie może być stosowany u chorych narażonych na podwyższoną temperaturę otoczenia lub styczność z fosforoorganicznymi środkami owadobójczymi oraz w stanach depresyjnych. Przy stosowaniu u chorych w podeszłym wieku, osłabionym - podawanie leku wymaga wyjątkowej ostrożności.

Współdziałanie: przy jednoczesnym podawaniu promazyny z lekami uspokajającymi, nasennymi, narkotycznymi i alkoholem oraz z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan), z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy leków hamujących aktywność enzymu MAO (np. Aurorix, Mocloxil) oraz z lekami przeciwuczuleniowymi (antyhistaminowymi, np. Claritine, Clemastin, Diphergan, Zyrtec) nasilają oddziaływania niekorzystne. Promazyna może zwiększyć siłę działania doustnych leków przeciwzakrzepowych (Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) i przeciwpadaczkowych (Clonazepam, Phenytoina). Furosemidum i Hydrochlorothiazidum oraz inne leki moczopędne i doustne środki antykoncepcyjne nasilają działanie promazyny. Promazyna osłabia działanie lewodopy (Isicom, Madopar, Nakom, Pardopa, Poldomet, Sinemet).

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli 25-200 mg na dobę podzielone na 3-4 dawki, w alkoholizmie 50-100 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych na nierówne części - 1/4 rano i w południe i 1/2 dawki dobowej na noc. Podczas długotrwałego leczenia należy okresowo kontrolować obraz krwi (morfologię).

Możliwe skutki uboczne: senność, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, drżenia kończyn, napięcie mięśniowe, niepokój ruchowy, zaburzenia chodu, mowy i połykania, ślinotok, skórne zmiany alergiczne, zmiany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, powiek, gardła i nosa, przyspieszenie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia poziomu cukru we krwi (obniżenie lub podwyższenie), zmiany w morfologii krwi, żółtaczka, przyrost masy ciała, zaburzenia miesiączkowania, niekiedy zaburzenia sprawności seksualnej u mężczyzn, wzmożona częstość napadów astmy.

Objawy przedawkowania: pobudzenie, potem senność mogąca przejść w śpiączkę, zwężenie źrenic, obniżone napięcie mięśni, niekiedy występują skurcze i drżenia mięśniowe. Czasem występują drgawki, sinica, występują zaburzenia w zapisie ekg. Zatruty wymaga pomocy lekarskiej. Uwaga:

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl