Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

POLFENON

Nazwa handlowa leku: POLFENON

Nazwa polska leku: PROPAFENON

Nazwa międzynarodowa leku: Propafenonum / Propafenoni hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: PROPAFENONE

Postaci leku: Polfenon - tabletki powlekane 150 mg, 300 mg.

Wizytówka leku: Lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca.

Dostępność: Rp

Zalecany: leczniczo i zapobiegawczo we wszystkich rodzajach skurczów przedwczesnych (dodatkowych) serca pochodzenia komorowego i nadkomorowego, w częstoskurczach komorowych i nadkomorowych oraz w zespole (WPW) Wolfa-Parkinsona-White’a.

Działanie: zmniejsza w sercu zdolność wytwarzania bodźców elektrycznych (naturalnych mikroprądów komórkowych), prowadzących do nieprawidłowych skurczów oraz zwalnia przewodzenie elektryczne w mięśniu sercowym i wydłuża naturalny okres niewrażliwości mięśnia sercowego na bodźce elektryczne występujące po każdym skurczu; w niewielkim stopniu osłabia siłę skurczów mięśnia serca.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas 3 pierwszych miesięcy ciąży i podczas karmienia piersią; przy niewydolności krążenia znacznego stopnia, znacznie obniżonym ciśnieniu tętniczym, zwolnionej pracy serca, astmie oskrzelowej, spastycznych zapaleniach oskrzeli o ciężkim przebiegu, przy zaburzeniach czynności wątroby i nerek. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to wstrząs sercowopochodny (o ile nie jest spowodowany silnymi zaburzeniami rytmu serca), zaburzenia przewodzenia bodźców w sercu, zaburzenia w składzie elektrolitów (jonów) w surowicy krwi.

Współdziałanie: leki miejscowo znieczulające, stosowane podczas drobnych zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych oraz leki blokujące beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) nasilają działanie preparatu.

Dawkowanie: doustne; wg zaleceń lekarza, indywidualne dla każdego pacjenta (dostosowane do szerokości zespołów QRS i odstępu QT w elektrokardiogramie). Zwykle początkowa dawka wynosi 2-3 razy dziennie po 1 tabletce 150 mg. W leczeniu podtrzymującym skuteczna dawka wynosi 300-600 mg na dobę, to znaczy 2 razy dziennie po 1 tabletce 150 mg lub 2 razy dziennie po 1 tabletce 300 mg; u osób powyżej 70 roku życia wystarczająca powinna być dawka 300 mg na dobę. Tabletki należy połykać w całości z niewileką ilością płynu. Uwaga: podczas leczenia pacjent powinien być poddawany systematycznej kontroli elektrokardiograficznej.

Możliwe skutki uboczne: pojawiają się najczęściej przy zastosowaniu zbyt dużej dawki. W tych przypadkach może wystąpić niesmak w ustach, utrata łaknienia, nudności, wymioty, osłabienie, spadki ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji na pionową, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia. Objawy te ustępują całkowicie po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. Rzadziej występuje zwolnienie czynności serca, blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy, który wymaga leczenia. Poważniejsze zakłócenia w przewodzeniu bodźców w mięśniu sercowym oraz poważniejsze upośledzenie jego kurczliwości mogą wystąpić jedynie w silnie uszkodzonym mięśniu serca, np. w przebiegu zawału. Przy wysokich dawkach należy liczyć się z możliwością wywołania przez preparat zaburzeń rytmu serca.

Inne leki z tej grupy: Polfenon, Rytmonorm, Rytmonorm 150, 300.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl