Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

PROPRANOLOL

Nazwa handlowa leku: PROPRANOLOL

Nazwa polska leku: PROPRANOLOL

Nazwa międzynarodowa leku: Propranololi hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: PROPRANOLOL

Postaci leku: Propranolol - tabletki 10 mg, 40 mg, roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek antyarytmiczny oraz przeciwnadciśnieniowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym, w zaburzeniach rytmu serca pochodzenia nadkomorowego i komorowego, w częstoskurczu napadowym, w trzepotaniu i migotaniu przedsionków, jako lek wspomagający w nadczynności tarczycy, w nerwicach. Stosowany jest również w niektórych kardiomiopatiach, w chorobie wieńcowej, w zespołach abstynencyjnych po przerwaniu przyjmowania alkoholu, narkotyków. W chorobie wieńcowej zabezpiecza chorych przed wystąpieniem bólów wieńcowych w czasie wysiłków lub emocji.

Działanie: blokuje, głównie w mięśniu sercowym, receptory hormonów i przekaźników nerwowych, których działanie powoduje przyspieszenie czynności serca a nadmiar prowadzi do zaburzeń rytmu pracy serca oraz do skurczu naczyń krwionośnych i podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto zmniejsza zdolność wytwarzania bodźców elektrycznych (naturalnych mikroprądów komórkowych) w sercu, prowadzących do nieprawidłowych skurczów oraz zwalnia przewodzenie elektryczne w mięśniu sercowym i wydłuża naturalny okres niewrażliwości mięśnia sercowego na bodźce elektryczne występujące po każdym skurczu. Efektem tego działania jest zwolnienie pracy serca, przywrócenie miarowej czynności serca w arytmiach, zmniejszenie siły skurczu mięśnia serca, zmniejszenie jego zapotrzebowania na tlen oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy astmie oskrzelowej, spastycznym zapaleniu oskrzeli, katarze siennym, cukrzycy, wstrząsie sercowopochodnym, przy zwolnionej czynności serca (poniżej 50 uderzeń na minutę), bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, niewydolności krążenia.

Współdziałanie: z niektórymi alkaloidami sporyszu (np. Dihydroergotaminum, Dihydroergotoxinum, Ergotaminum) może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia i omdlenia. Cymetydyna (Altramet, Cimetidinum) nasila jego działanie. Leki zobojętniające sok żołądkowy, stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne, fenobarbital (Luminalum) oraz alkohol mogą wpływać na działanie propranololu. Leki przeciwzapalne niesteroidowe (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu. Ostrożnie stosować z innymi beta-blokerami (np. Coretal, Sectral, Betaloc) i antagonistami wapnia (Adalat, Cordafen, Corinfar, Isoptin, Lekoptin, Nifedipine)

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli w zaburzeniach rytmu 30-120 mg na dobę podzielone na 3-4 dawki; w chorobie wieńcowej i nadciśnieniu tętniczym - 80-240 mg na dobę podzielone na 2-4 dawki, przed jedzeniem. Stosowanie preparatu u dzieci powinno być ściśle kontrolowane przez lekarza; zazwyczaj podaje się 0,5-1,0 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę, podzielone na 2 dawki jednorazowe. Uwaga: nie należy nagle przerywać leczenia pacjentów z chorobą wieńcową, ponieważ może to spowodować groźne zaburzenia krążenia; Lek należy odstawić na kilkanaście dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w narkozie (po porozumieniu z lekarzem).

Możliwe skutki uboczne: osłabienie, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczulenie na światło, suchość w jamie ustnej; niekiedy zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: osłabienie łaknienia, nudności, wymioty, biegunka; wysypki skórne, osłabienie siły skurczu mięśnia serca, zwolnienie czynności serca (blok przedsionkowo-komorowy), spadek ciśnienia tętniczego. Niekiedy mogą wystąpić objawy ze strony układu nerwowego: depresja, halucynacje, zaburzenia snu i widzenia, obniżenie lub podwyższenie poziomu cukru w surowicy krwi.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl