Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

TALUSIN 0,25

Nazwa handlowa leku: TALUSIN 0,25

Nazwa polska leku: PROSCYLARYDYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Proscillaridinum

Nazwa anglojęzyczna leku: PROSCILLARIDIN

Postaci leku: Talusin 0,25 - drażetki 0,25 mg.

Wizytówka leku: Lek nasercowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w niewydolności mięśnia sercowego spowodowanej różnymi przyczynami, np. zawałem mięśnia serca, osłabieniem siły skurczu mięśnia u osób w podeszłym wieku, ciężkimi i przewlekłymi chorobami płuc. Z powodu mniejszych skutków ubocznych preparat przepisywany bywa pacjentom, którzy źle tolerują lub są oporni na podstawowe leki w niewydolności krążenia - glikozydy naparstnicy (np. Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox) oraz chorym z niewydolnością krążenia, u których występuje zwolniona czynność serca.

Działanie: zwiększa napięcie i kurczliwość mięśnia sercowego. Efektem tego jest zmniejszenie objawów niewydolności krążenia: pełniejszy skurcz mięśnia sercowego, zwiększona pojemność serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi a obniżenie żylnego, zwolnienie przyspieszonej czynności serca. preparat wykazuje również pewne działanie moczopędne.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas 3 pierwszych miesięcy ciąży; przy zatruciu glikozydami naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), przy zaburzeniach przewodzenia w sercu (bloki przedsionkowo-komorowe), przy komorowych zaburzeniach rytmu serca. Dodatkowe przeciwwskazania do stosowania leku to stany niedoboru potasu oraz podwyższony poziom wapnia w surowicy krwi.

Współdziałanie: łączenie z preparatami wapnia podawanymi pozajelitowo jest bezwzględnie przeciwwskazane i może być niebezpieczne. Środki przeczyszczające stosowane długotrwale, większość leków moczopędnych, hormony kory nadnerczy (np. Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol), obniżają poziom potasu i mogą nasilić występowanie objawów ubocznych. Fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), fenylbutazon (Butapirazol, Rheumanol), leki zobojętniające kwas żołądkowy (np. Alugastrin, Alusal, Maalox), cholestyramina (Cholestyraminum, Questran), kolestipol (Colestid), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), spironolakton (Spironol, Verospiron) osłabiają działanie leku. Chinidyna (Chinidinum), diltiazem (np. Blocalcin, Diltiazem, Dilzem), werapamil (Apo-Verap, Isoptin, Lekoptin) i Captopril mogą zwiększać stężenie preparatu we krwi.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli - 2 razy na dobę po 2 lub 3 razy na dobę po 1 drażetce, na pół godziny przed jedzeniem.

Możliwe skutki uboczne: zbliżone do powodowanych przez glikozydy naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox) lecz występują rzadziej, i są słabsze; dominują objawy ze strony przewodu pokarmowego. Najczęściej są to: osłabienie łaknienia, nudności, wymioty, znaczne zwolnienie czynności serca, różnorodne zaburzenia rytmu serca.

Inne leki z tej grupy: Proscillaridin, Talusin 0,25.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl