Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

RAMICOR

Nazwa handlowa leku: RAMICOR

Nazwa polska leku: RAMIPRYL

Nazwa międzynarodowa leku: Ramiprilum

Nazwa anglojęzyczna leku: RAMIPIRIL

Postaci leku: Ramicor - kapsułki 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany także w niewydolności serca.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; po przyjęciu pierwszej dawki lub jej zwiększeniu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Zalecany: w leczeniu nadciśnienia tętniczego różnego pochodzenia (samoistne, naczyniowo-nerkowe), jako lek wspomagający w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego.

Działanie: hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II, czynnika, który kurczy błonę mięśniową naczyń krwionośnych oraz wpływa na zatrzymywanie wody w organizmie i podwyższa w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi. Zahamowanie powstawania angiotensyny II powoduje obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie oporu krwi pompowanej przez serce do układu krwionośnego. W stosunku do kaptoprylu (Captopril) stanowi kolejną generację leków hamujących aktywność angiotensyny II, może być przyjmowany 1 raz dziennie i pokarmy nie mają wpływu na jego działanie.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, leku nie należy stosować u dzieci; jeśli występowały wcześniej obrzęki po lekach zbliżonych (np. po Captoprilu), przy schorzeniach określanych jako reumatyczne, zaburzeniach czynności wątroby lub nerek, przy niedomykalności zastawki dwudzielnej lub trójdzielnej. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to obustronne zwężenie tętnic nerkowych, zwężenie cieśni aorty (koarktacja), zwężenie drogi odpływu lewej komory różnego pochodzenia, hiperaldosteronizm, choroby autoimmunologiczne, kolagenozy. U chorych z niewydolnością krążenia, szczególnie leczonych lekami moczopędnymi, należy zachować dużą ostrożność z uwagi na możliwość nadmiernego obniżenia ciśnienia. Należy także zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku.

Współdziałanie: inne leki przeciwnadciśnieniowe oraz blokujące beta receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) wzmagają działanie przeciwnadciśnieniowe leku. Ramiprylu nie należy stosować z preparatami potasu lub z lekami moczopędnymi oszczędzającymi wydalanie potasu, takimi jak Spironol, Verospiron - współdziałanie tych leków może doprowadzić do nadmiernego wzrostu poziomu potasu w surowicy krwi. Niektóre leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, np. Metindol, osłabiają jego działanie. Leki obniżające odporność, allopurynol (Allupol, Milurit), hormony steroidowe, np. Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum mogą, stosowane równolegle, spowodować zaburzenia w morfologii krwi. Lek może nasilić działanie alkoholu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ) (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) osłabiają jego działanie przeciwnadciśnieniowe.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle w nadciśnieniu, bez współistniejącej niewydolności serca 2,5 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększać do 10 mg na dobę, dostosowując ją do wartości ciśnienia tętniczego krwi. Dawka podtrzymująca: 2,5-10 mg. W przypadku istnienia niewydolności nerek zalecana początkowa dawka to 1,25 mg, maksymalna 5 mg (zależna od wartości klirensu kreatyniny świadczącym o stopniu niewydolności nerek). W przypadku współistnienia niewydolności serca, hiponatremii (zmniejszonego stężenia sodu we krwi), zmniejszonej objętości krwi, niewydolności wątroby również leczenie należy zaczynać od dawek mniejszych, tj. 1,25 mg. W niewydolności serca dawkę można zwiększać do 2,5-10 mg na dobę, zmieniając dawkowanie na dwa razy na dzień. W niewydolności serca spowodowanej zawałem leczenie rozpoczyna się od dawek większych, tj. 2,5 mg dwa razy na dobę. Dawka podtrzymująca w takim wypadku to 2,5-5,0 mg dwa razy na dobę.

Możliwe skutki uboczne: z reguły są łagodne i przemijające, ramipryl jest lekiem dobrze tolerowanym; niekiedy podczas leczenia mogą wystąpić skórne odczyny alergiczne (wysypka, swędzenie skóry, rzadko mogą pojawić się pęcherze na skórze); spadki ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała na pionową - tzw. hipotonia ortostatyczna; podrażnienie oskrzeli, suchy kaszel, suchość w jamie ustnej, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcia, obrzęki; zmiany w morfologii krwi, zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza przy już istniejących chorobach nerek. Rzadko może nastąpić zaburzenie funkcji wątroby oraz żółtaczka. W pojedynczych przypadkach objawy uboczne są bardzo różnorodne, należy obserwować ich występowanie w początkowym okresie leczenia, szczególnie po przebytym zawale serca, udarze mózgu, przy chorobie wieńcowej.

Inne leki z tej grupy: Ampril 1,25, 2,5, 5, 10; Axtil; Meramyl 1,25, 2,5, 5, 10; Mitrip; Piramil 1,25, 2,5, 5; Polpril; Ramicor; Ramistad 2,5, 5, 10; Ramitren kapsułki 1,25, 2,5, 5, 10; Ramrex, Ramrex 2,5, 5, 10; Ramve 1,25, 2,5, 5, 10; Tritace 1,25, 2,5, 5, 10; Vivace 2,5, 5,

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl