Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

MAXALT RPD

Nazwa handlowa leku: MAXALT RPD

Nazwa polska leku: RIZATRIPTAN

Nazwa międzynarodowa leku: Risatriptanum

Nazwa anglojęzyczna leku: RISATRIPTAN

Postaci leku: Maxalt RPD 5 - liofilizat doustny 5 mg; Maxalt RPD 10 - liofilizat doustny 10 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwmigrenowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Zalecany: do zwalczania ostrych ataków migreny. Leku nie stosuje się profilaktycznie.

Działanie: w sposób wybiórczy zwęża naczynia krwionośne odchodzące od tętnicy szyjnej, doprowadzające krew, między innymi do opon mózgowych. Uważa się, że nadmierne rozszerzenie tętnic oponowych jest przyczyną migrenowych bólów głowy. Wpływa także na zmniejszenie miejscowego odczynu zapalnego towarzyszącego migrenie i przewodzenia bodźców bólowych przez nerw trójdzielny do ośrodkowego układu nerwowego. Daje to ostatecznie zmniejszenie bólu i nudności, wymiotów, objawów nadwrażliwości na światło i dźwięki.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy chorobie wieńcowej, udarze niedokrwiennym mózgu, umiarkowanie ciężkim, ciężkim lub nieleczonym łagodnym nadciśnieniu tętniczym, dławicy piersiowej, przebytym zawale mięśnia sercowego, zaburzeniach czynności wątroby lub nerek. Ostrożnie przy chorobie naczyń obwodowych, jednoczesnym stosowaniu alkaloidów pochodnych sporyszu (w tym metysergidu). Uwaga: lek powinien być przyjęty jak najszybciej po wystąpieniu ataku, jednakże podany w dowolnym stadium napadu jest równie skuteczny. Może wywołać krótkotrwały ból w klatce piersiowej, który w rzadkich przypadkach może być rezultatem skurczu naczyń wieńcowych. Wskazana jest ostrożność u pacjentów prowadzących pojazdy lub obsługujących maszyny. Lek może wywołać krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia krwi. Leku nie stosuje się u dzieci oraz u osób powyżej 65. roku życia, a także, ze względu na zawartość aspartamu, leku nie powinno stosować się u chorych na fenyloketonurię.

Współdziałanie: nie można przyjmować równocześnie Maxaltu i preparatów ergotaminy (Bellergot, Coffecorn, Ergotaminum), nie należy stosować z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz przed upływem 2 tygodni od zakończenia przyjmowania powyższych preparatów. Nie wolno łączyć leku z solami litu (Lithium carbonicum) i lekami przeciwdepresyjnymi takimi jak Bioxetin, Prozac. Przy stosowaniu Propranololu zachować odstęp dwugodzinny przed lub po przyjęciu tabletki Maxaltu.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dawka jednorazowa w napadzie migreny: 10 mg, tabletki nie należy rozgryzać, ulega ona samoistnemu rozpuszczeniu w jamie ustnej. Kolejną dawkę, gdy wystąpił nawrót bólu, można przyjąć po ok. 2 godzinach. Gdy jednak po pierwszym przyjęciu lek był nieskuteczny, nie należy przyjmować drugiej dawki. Nie należy przekraczać 2 dawek leku na dobę. Przy współistnieniu niewydolności nerek, niewydolności wątroby, jednoczesnym leczeniu propranololem dawki powinny być mniejsze i wynosić 5 mg. Zaleca się nie popijać leku, zmniejsza to ryzyko wystąpienia wymiotów. Gdy w jednym napadzie lek był nieskuteczny, może okazać się jednak skuteczny w kolejnych napadach.

Możliwe skutki uboczne: uczucie mrowienia, gorąca, napięcia lub ucisku w różnych częściach ciała, wypieki, zawroty głowy, uczucie słabości i ociężałości, zmęczenie i senność. Czasami bóle głowy oraz zaburzenia widzenia, suchość w ustach, nieskoordynowane ruchy, drżenia, osłabiona sprawność umysłowa, zaburzenia orientacji, duszność, napadowe zaczerwienienie i swędzenie skóry, pokrzywka. Niekiedy nudności i wymioty (lecz nie jest do końca jasne, czy ich przyczyną jest przyjmowanie Maxaltu, czy np. sam napad migreny). Wkrótce po podaniu leku może wystąpić przejściowe podwyższenie ciśnienia krwi i ból w klatce piersiowej. Wszystkie objawy niepożądane mają charakter przejściowy. Wyjątkowo obserwuje się zakłócenie prób wątrobowych.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert; redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl