Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

RIFAMAZID

Nazwa handlowa leku: RIFAMAZID

Nazwa polska leku: RYFAMPICYNA + IZONIAZYD

Nazwa międzynarodowa leku: Rifampicinum + Isoniazidum

Nazwa anglojęzyczna leku: Rifampicin + Isoniazid

Postaci leku: Rifamazid - kapsułki (100 mg izoniazydu i 150 mg ryfampicyny lub 150 mg izoniazydu i 300 mg ryfampicyny).

Wizytówka leku: Lek przeciwgruźliczy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w nowych przypadkach gruźlicy płuc i pozapłucnej czyli w zakażeniu gruźliczym oskrzeli, opłucnej, dróg moczowych, narządów płciowych, opon mózgowo-rdzeniowych.

Działanie: skojarzone dwóch podstawowych preparatów przeciwgruźliczych: izoniazydu i ryfampicyny (Rifampicin), bakteriostatyczne (hamujące rozwój prątków gruźlicy) i bakteriobójcze (lek w większych dawkach zabija prątki). Prątki gruźlicy mogą dość szybko uodpornić się na działanie izoniazydu, stąd jest on stosowany w leczeniu skojarzonym z ryfampicyną - antybiotykiem o równie silnym działaniu bakteriobójczym wobec prątków gruźlicy Mycobacterium tuberculosis (prątki ludzkie, bydlęce, ptasie) oraz niektórych innych prątków i bakterii.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub jego składniki, podczas ciąży i karmienia piersią, niemowlętom. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku osobom leczonym preparatami mającymi szkodliwy wpływ na wątrobę, osobom z zapaleniem wątroby albo z niewydolnością wątroby i/lub nerek, z cukrzycą, chorym na padaczkę, przewlekłą chorobę alkoholową, lub schorzenia układu nerwowego obwodowego, cierpiącym na psychozy. Rifamazidu nie należy podawać kobietom stosującym doustne leki antykoncepcyjne.

Współdziałanie: izoniazyd zawarty w preparacie nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar). Leki zawierające glin, głównie leki zobojętniające kwas żołądkowy (np. Alugastrin, Alusal, Maalox) osłabiają wchłanianie preparatu z przewodu pokarmowego. Alkohol osłabia działanie izoniazydu a niektóre pokarmy takie jak żółte sery, ryby mogą nasilać występowanie skutków ubocznych objawiających się zaczerwienieniem skóry, swędzeniem, bólami głowy, podrażnieniem spojówek. Ryfampicyna zawarta w preparacie osłabia działanie kortykosteroidów (np. Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol), cyklosporyny (Equoral, Gengraf, Sandimmun), doustnych leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) i przeciwcukrzycowych (np. Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin), fenytoiny (Epanutin, Phenytoinum), Diazepamu, teofiliny (Euphyllin, Theophyllinum), chinidyny (Chinidinum), glikozydów nasercowych (np. Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), doustnych środków antykoncepcyjnych.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle indywidualnie dobrane, np. dorośli ważący poniżej 50 kg - 450 mg na dobę, na czczo rano, na godzinę przed śniadaniem; dorośli o masie ciała 50-80 kg - 600 mg, pacjenci ważący powyżej 80 kg biorą 5 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę. Przed podjęciem leczenia i w jego trakcie raz w miesiącu należy kontrolować obraz krwi oraz czynność wątroby i nerek.

Możliwe skutki uboczne: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia czynności wątroby, uczulenia skórne, gorączka, zapalenie naczyń i węzłów chłonnych, zmiany obrazu krwi, objawy grypowe (bóle stawów, gorączka, dreszcze), bóle i zawroty głowy, niewydolność nerek, zbyt niskie ciśnienie krwi, drgawki, objawy nadmiernego pobudzenia, dna moczanowa. Uwaga: lek może barwić mocz i kał na kolor pomarańczowy.

Objawy przedawkowania: niewyraźna mowa, kwasica metaboliczna (nadmiar kwaśnych produktów przemiany materii w organizmie), zbyt wysoki poziom cukru we krwi, halucynacje, śpiączka, zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego i układu oddechowego.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl