Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

AZIMYCIN

Nazwa handlowa leku: AZIMYCIN

Nazwa polska leku: AZYTROMYCYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Azithromycinum

Nazwa anglojęzyczna leku: AZITHROMYCIN

Postaci leku: Azimycin - tabletki powlekane 125 mg, 250 mg i 500 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, antybiotyk makrolidowy.

Dostępność: Rp

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zazwyczaj w zakażeniach dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich u dorosłych i dzieci ważących ponad 45 kilogramów 500 mg raz na dobę przez 3 dni lub 500 mg pierwszego dnia leczenia a przez cztery następne po 250 mg raz dziennnie; u dzieci: 10 mg na każdy kilogram masy ciała raz na dobę przez 3 dni; w zakażeniach układu moczowego i płciowego jednorazowo 1000 mg; w niektórych zakażeniach towarzyszących HIV: 1, 2 g raz na tydzień przez ok. 3 miesiące. Tabletki należy połykać w całości, na godzinę przed jedzeniem lub z zachowaniem odstępu 2 godzin po posiłku. Dawki leku należy przyjmować w odstępach czasu ściśle określonych przez lekarza.

Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia słuchu.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl