Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

BIOSOTAL

Nazwa handlowa leku: BIOSOTAL

Nazwa polska leku: SOTALOL

Nazwa międzynarodowa leku: Sotalolum

Nazwa anglojęzyczna leku: SOTALOL

Postaci leku: Biosotal 40 - tabletki 40 mg; Biosotal 80 - tabletki 80 mg; Biosotal 160 - tabletki 160 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy i antyarytmiczny, stosowany także w chorobie wieńcowej.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w zapobieganiu i zwalczaniu zaburzeń rytmu serca: częstoskurczów nadkomorowych, migotania komór, migotania i trzepotania przedsionków, innych tachyarytmii (nadmiernych, nieskoordynowanych przyspieszeń rytmu serca), częstoskurczów z dodatkowymi drogami przewodzenia w sercu, zwłaszcza jeśli towarzyszy im nadciśnienie tętnicze lub choroba wieńcowa.

Działanie: lek blokujący beta-receptory, zwalnia przewodzenie bodźców w sercu, zapobiegając zaburzeniom rytmu, działa ochronnie zmniejszając zużycie tlenu przez serce, zwalnia czynność serca także podczas wysiłku, obniża ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza częstość napadów bólów wieńcowych.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek oraz leki z grupy sulfonamidów (np. Biseptol, Septrin), sulfonamidy przeciwcukrzycowe (np. Diabetol, Euclamin); w okresie ciąży i karmienia piersią; przy spowolnieniu częstości skurczów serca (poniżej 50/min), w zespole chorego węzła zatokowego, bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, wstrząsie kardiogennym, ciężkiej niewydolności nerek. Ostrożnie należy stosować w chorobach płuc, przy współwystępowaniu chorób alergicznych, astmy, łuszczycy, nadczynności tarczycy, cukrzycy lub depresji, w zaawansowanej niewydolności krążenia, w chorobach obwodowych naczyń krwionośnych (np. miażdżycy naczyń kończyn dolnych, w chorobie Raynauda), przy nadmiernie niskim ciśnieniu tętniczym krwi (gdy ciśnienie skurczowe jest niższe od 100 mm Hg), przy zaburzeniach składu elektrolitowego krwi (zwłaszcza stężenia magnezu i potasu) oraz u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy.

Współdziałanie: lek nasila działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych (np. Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin) obniżające stężenie cukru we krwi; wzmaga działanie osłabiające serce narkotyków oraz werapamilu (Apo-Verap, Isoptin, Lekoptin) i diltiazemu (np. Blocalcin, Diltiazem, Dilzem); nasila działanie innych leków antyarytmicznych (np. Cordarone, Lignocainum, Polfenon, Procainamidum, Rytmonorm) - dając zaburzenia rytmu serca; stosowany wraz z niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. Binazin, Bipressin, Raudiazin, Raupasil), moczopędnymi (np. Clopamid, Furosemidum, Hydrochlorothiazidum, Hygroton, Indapen, Tialorid), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (Amitryptylinum, Anafranil, Doxepin, Hydiphen, Imipramin, Pramolan, Sinequan), pochodnymi fenotiazyny (Diphergan, Fenactil, Mirenil, Promazin, Thioridazin, Tisercin, Trilafon), fenobarbitalem (Luminalum), narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (np. Dolargan, Dolcontral, Fentanyl) oraz alkoholem może dać niekontrolowane spadki ciśnienia tętniczego krwi. Nie należy łączyć z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz blokującymi nerwowe zwoje współczulne.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; ustalane indywidualnie; zwykle początkowo 80 mg dziennie w 2 dawkach podzielonych, rano i wieczorem. Dawki można zwiększać co 2-3 dni (o około 40 mg) do dawki maksymalnej 480 mg na dobę. U chorych z niewydolnością nerek lekarz może zalecić zmniejszenie dawkowania. Uwaga: zaniechanie leczenia powinno następować stopniowo w ciągu 7-10 dni; nagłe przerwanie grozi poważnymi powikłaniami sercowymi.

Możliwe skutki uboczne: uczucie zmęczenia i osłabienia, zawroty głowy, omdlenia; zmniejszenie apetytu, nudności, wymioty, biegunka; wysypki skórne; zwolnienie akcji serca, blok przedsionkowo-komorowy; spadek ciśnienia (który może być objawem zaostrzenia niewydolności krążenia); zaostrzenie choroby Raynauda i chromania przestankowego (bólów łydek przy chodzeniu); duszność; wysychanie ust; zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia. Niekiedy depresja, zaburzenia snu, widzenia i słuchu, halucynacje, nadwrażliwość na światło; łysienie; skurcz oskrzeli.

Objawy przedawkowania: zaburzenia rytmu serca.

Inne leki z tej grupy: Biosotal 40, 80, 160; Darob; Sotahexal, Sotahexal 40, 80, 160; Sotamerck 80, 160.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl