Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

STREPTOMYCINUM

Nazwa handlowa leku: STREPTOMYCINUM

Nazwa polska leku: STREPTOMYCYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Streptomycinum

Nazwa anglojęzyczna leku: STREPTOMYCIN

Postaci leku: Streptomycinum - proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych, fiolki 1 g.

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, antybiotyk aminoglikozydowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w gruźlicy płuc oraz innych narządów; jest lekiem pierwszego rzutu, zawsze stosowanym w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi. Bywa stosowany w leczeniu skojarzonym z tetracyklinami w przebiegu tularemii i brucelozy.

Działanie: antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu bakteriobójczym m.in. na prątki (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii), Brucella sp., Pasteurella sp., Yersinia sp., Staphylococcus sp.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek i inne antybiotyki aminoglikozydowe (Garamycin, Gentamycin, Neomycinum, Netromycin, Tobrex), podczas ciąży i karmienia piersią. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to niewydolność krążenia, uszkodzenie wątroby, nerek, błędnika, nerwu słuchowego, miastenia, niedobór płytek krwi biorących udział w krzepnięciu krwi; należy stosować ostrożnie u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku.

Współdziałanie: nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar), leków zwiBez receptyzających mięśnie oraz leków używanych w znieczuleniu ogólnym (narkozie) przed zabiegami operacyjnymi. Z innymi antybiotykami aminoglikozydowymi (Garamycin, Gentamycin, Neomycinum, Netromycin, Tobrex), kolistyną (Colistin), wankomycyną (Vancocin), furosemidem (Furosemidum) streptomycyna może potęgować swe niekorzystne działania uboczne na nerki oraz na słuch. Razem ze streptomycyną nie stosuje się Dipherganu oraz Procainamidu - mogą wystąpić niekorzystne działania uboczne.

Dawkowanie: domięśniowo, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli do 40. roku życia w gruźlicy domięśniowo, jednorazowo 1 g na dobę, między 40-tym a 60-tym rokiem życia 0,75 g na dobę a powyżej 60. roku życia 0,5 g na dobę. W innych chorobach zazwyczaj 15 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę, nie dłużej niż przez 7-10 dni. Uwaga: należy kontrolować czynność nerek i wykonywać badania słuchu.

Możliwe skutki uboczne: zaburzenia słuchu, widzenia i równowagi, bóle i zawroty głowy, drgawki, rumień, pokrzywka uczuleniowa, uczuleniowe zmiany na powiekach, spojówkach, błonie śluzowej jamy ustnej, choroba posurowicza, gorączka polekowa, uczulenie na światło, zapalenie nerwu wzrokowego, wtórne zakażenia grzybami niewrażliwymi na działanie leku; może spowodować uszkodzenie nerek, zapalenie mięśnia sercowego.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl