Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

SULFACETAMIDUM

Nazwa handlowa leku: SULFACETAMIDUM

Nazwa polska leku: SULFACETAMID

Nazwa międzynarodowa leku: Sulfacetamidum natricum

Nazwa anglojęzyczna leku: SULFACETAMIDE SODIUM

Postaci leku: Sulfacetamidum - krople do oczu 100 mg/ml w jednorazowych pojemnikach; Sulfacetamidum 10% H-E-C - krople do oczu 100 mg/ml z dodatkiem hydroksyetylcelulozy.

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, do stosowania miejscowego w okulistyce.

Dostępność: Rp

Zalecany: w leczeniu ostrego, podostrego i przewlekłego zapalenia spojówek, w zapaleniu brzegów powiek, w zapaleniu rogówki, dróg łzowych, zapobiegawczo przed zakażeniem po oparzeniach i urazach oczu.

Działanie: hamuje rozwój i rozmnażanie bakterii, głównie bakterii Gram-dodatnich. Sulfacetamidum 10% H-E-C zawiera dodatek hydroksycelulozy, która nadaje kroplom odpowiednią lepkość i powoduje dłuższe utrzymywanie się leku w worku spojówkowym; przedłużone działanie umożliwia rzadsze zakraplanie oczu

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub inne sulfonamidy (np. Bactrim, Biseptol, Septrin).

Dawkowanie: miejscowo, wg zaleceń lekarza; zwykle zakrapla się Sulfacetamidum - 6-8 razy dziennie po 1-2 krople do oczu, przez 7-10 dni; Sulfacetamidum 10% H-E-C - zwykle zakrapla się 3-4 razy dziennie po 1-2 krople do oczu przez 6-8 dni.

Możliwe skutki uboczne: niekiedy przemijające uczucie pieczenia po zakropleniu, na ogół lek jest dobrze tolerowany; u osób uczulonych na sulfonamidy (np. Bactrim, Biseptol, Septrin) po zastosowaniu leku mogą wystąpić znaczne odczyny uczuleniowe w obrębie spojówek i skóry powiek. Niekiedy mogą wystąpić zakażenia bakteriami opornymi na działanie leku; nadużywanie sulfacetamidu w ostatnich latach doprowadziło do wytworzenia się wielu szczepów bakteryjnych opornych na jego działanie.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl