Szukaj leku:



















Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

BISEPTOL

Nazwa handlowa leku: BISEPTOL

Nazwa polska leku: SULFAMETOKSAZOL + TRIMETOPRIM

Nazwa międzynarodowa leku: Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum

Nazwa anglojęzyczna leku: CO-TRIMOXAZOLE

Postaci leku: Biseptol 120 - tabletki (100 mg sulfametoksazolu i 20 mg trimetoprimu); Biseptol 480 - tabletki (400 mg sulfametoksazolu i 80 mg trimetoprimu); Biseptol 960 - tabletki (800 mg sulfametoksazolu i 160 mg trimetoprimu); Biseptol - zawiesina doustna (200 mg/5

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, złożony sulfonamid.

Dostępność: Rp

Zalecany: w zakażeniu dróg moczowych (odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu pęcherza, zapaleniu cewki moczowej, także - rzeżączkowym), w meningokokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, zakażeniach dróg oddechowych, w tym w zapaleniu zatok obocznych nosa, zapaleniu płuc wywołanym pierwotniakiem Pneumocystis carini, które jest częstym powikłaniem zespołów obniżonej odporności (chorzy leczeni lekami obniżającymi odporność, chorzy na AIDS). Lek stosowany jest w zakażeniach przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella (wywołującymi tzw. salmonellozy) i Shigella (wywołującymi czerwonkę) i innymi; w zakażeniach skóry, zakażeniach pourazowych, stosowany jest również w leczeniu toksoplazmozy, brucelozy i duru brzusznego.

Działanie: lek przeciwbakteryjny o wzajemnie wspomagającym działaniu dwu składników, które hamują tworzenie się związków chemicznych niezbędnych do życia i rozwoju bakterii. Oba składniki hamują powstawanie tych samych związków, lecz na różnych etapach ich tworzenia w komórce bakteryjnej. Preparat ma szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego, działa np. na przecinkowca cholery i szereg bakterii wywołujących infekcje różnych narządów, w tym układu oddechowego i moczowego. Nie działa na prątki, wirusy i grzyby.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na sulfonamidy, podczas ciąży i karmienia piersią, noworodkom i niemowlętom poniżej 3. miesiąca życia; przy zaburzeniach morfologii krwi. Nie należy nim leczyć anginy paciorkowcowej; stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, nerek, ze znaczną alergią, u pacjentów leczonych doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi. W niewydolności nerek obowiązuje specjalne dawkowanie.

Współdziałanie: zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar), fenytoiny (Epanutin, Phenytoinum), penicyliny (np. Amoxicilline, Ampicillin, Augmentin, Debecylina, Penicillinum, Syntarpen, Unasyn), doustnych leków przeciwcukrzycowych (np. Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin) oraz Methotreksatu. Leki przeciwreumatyczne zwiększają jego siłę działania. Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. Alugastrin, Alusal, Maalox) oraz Lignocainum zmniejszają jego siłę działania. Salol podany łącznie zwiększa możliwość wytrącenia się kwasu moczowego w organizmie. Fenobarbital (Luminalum) zwiększa szkodliwe oddziaływania leku.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli i dzieci od 13 lat 4 tabletki 480 w dwóch dawkach po 2 tabletki lub 2 tabletki 960 na dobę, co 12 godzin, od 5 do 14 dni. Dzieci: powyżej 6 lat 480 mg co 12 godzin. Dzieci: od 3. do 6. miesiąca życia 2,5 ml zawiesiny (120 mg) 2 razy na dobę co 12 godzin. Dzieci od 7. miesiąca życia do 3. roku życia 2,5-5 ml zawiesiny (120-240 mg) 2 razy na dobę co 12 godzin. Dzieci od 4. do 6. roku życia 5-10 ml zawiesiny (240-480 mg) 2 razy na dobę co 12 godzin. Dzieci od 7. do 12. roku życia 10 ml zawiesiny (480 mg) 2 razy na dobę co 12 godzin. Dorośli i dzieci od 13 lat 20 ml zawiesiny (960 mg) 2 razy na dobę co 12 godzin. Lek należy podawać bezpośrednio po lub w czasie jedzenia przez okres ustalony przez lekarza. W czasie leczenia należy spożywać dużą ilość płynów.

Możliwe skutki uboczne: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - brak łaknienia, nudności, rzadko wymioty, bóle i zawroty głowy, senność; odczyny uczuleniowe, takie jak pieczenie i stan zapalny śluzówki języka, wysypki skórne, uogólnione złożone odczyny skórne, np. rumień wielopostaciowy; najgroźniejszym powikłaniem jest toksyczno-alergiczne złuszczające zapalenie skóry. Po dłuższym stosowaniu, szczególnie u osób starszych i dzieci mogą wystąpić zmiany w morfologii krwi, takie jak małopłytkowość (zmniejszona ilość płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie - może wystąpić wtedy krwawienie z przewodu pokarmowego), zmniejszona ilość krwinek białych biorących udział w procesach odporności organizmu, niedokrwistość. Bardzo rzadko może spowodować uszkodzenie nerek, żółtaczkę. Uwaga: jeżeli w czasie leczenia wystąpi wysypka skórna, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki z tej grupy: Apo-Sulfatrim, Bactrim, Bactrim forte, Biseptol, Biseptol 120, 480, 960, Groseptol, Septrin, Two-Septol.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat




Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl