Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

IMIGRAN

Nazwa handlowa leku: IMIGRAN

Nazwa polska leku: SUMATRIPTAN

Nazwa międzynarodowa leku: Sumatriptanum

Nazwa anglojęzyczna leku: Sumatriptan

Postaci leku: Imigran - aerozol do nosa 20 mg/0,1 ml; tabletki powlekane 50 mg, 100 mg, roztwór do wstrzyknięć 12 mg/ml, czopki 25 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwmigrenowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Zalecany: do zwalczania ostrych ataków migreny. Leku nie stosuje się profilaktycznie.

Działanie: w sposób wybiórczy zwęża naczynia krwionośne odchodzące od tętnicy szyjnej, doprowadzające krew, między innymi do opon mózgowych. Uważa się, że nadmierne rozszerzenie tętnic oponowych jest przyczyną migrenowych bólów głowy. Działanie leku rozpoczyna się po 10-15 minutach od wstrzyknięcia podskórnego i po około 30 minutach od przyjęcia tabletki.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom, osobom powyżej 65. roku życia; przy chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym, zawale serca, udarze mózgu, zaburzeniach czynności wątroby lub nerek. Uwaga: lek powinien być przyjęty jak najszybciej po wystąpieniu ataku, jednakże podany w dowolnym stadium napadu jest równie skuteczny. Może wywołać krótkotrwały ból w klatce piersiowej, który w rzadkich przypadkach może być rezultatem skurczu naczyń wieńcowych. Po ustąpieniu ataku migreny przerwanym działaniem sumatriptanu może wystąpić senność. Lek może wywołać krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia krwi.

Współdziałanie: nie można przyjmować równocześnie sumatriptanu i preparatów ergotaminy (Bellergot, Coffecorn, Ergotaminum), nie należy stosować z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz przed upływem 2 tygodni od zakończenia przyjmowania tych preparatów. Nie wolno łączyć leku z solami litu (Lithium carbonicum) i lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak Bioxetin, Prozac.

Dawkowanie: donosowe, doustne, doodbytnicze lub podskórne, wg zaleceń lekarza; zwykle w migrenie - zalecaną dawką dla dorosłych jest 50 mg; jeżeli zajdzie potrzeba, można przyjąć kolejne tabletki w ciągu 24 godzin; maksymalna dawka nie może przekroczyć 300 mg. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Imigran w ampułkach należy podawać podskórnie przy pomocy załączonego autowstrzykiwacza, po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Zalecaną dawką podskórną jest pojedyncze wstrzyknięcie 1 ampułki; jeżeli zajdzie potrzeba można przyjąć kolejną 1 dawkę w ciągu 24 godzin, nie wcześniej niż przed upływem godziny od pierwszej dawki; maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 12 mg (2 wstrzyknięcia po 6 mg). W ogniskowym bólu głowy zaleca się pojedyncze wstrzyknięcie podskórne 1 ampułki przy każdym ataku bólu. Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 12 mg (2 wstrzyknięcia po 6 mg), pod warunkiem zachowania przynajmniej godziny przerwy pomiędzy dawkami. Lek nie powinien być podawany dożylnie. Imigran - czopki należy stosować doodbytniczo, 1 czopek tuż po wystąpieniu objawów migreny. Przy powtórnym wystąpieniu napadu można przyjąć kolejny czopek, jednak dopiero po upływie 2 godzin od pierwszego. Nie należy stosować więcej niż 2 czopki w ciągu doby.

Możliwe skutki uboczne: przejściowy ból w miejscu wstrzyknięcia; uczucie mrowienia, gorąca, napięcia lub ucisku w różnych częściach ciała, wypieki, zawroty głowy, uczucie słabości i ociężałości, zmęczenie i senność. Niekiedy nudności i wymioty (lecz nie jest do końca jasne, czy ich przyczyną jest przyjmowanie Imigranu, czy np. sam napad migreny). Wkrótce po podaniu leku może wystąpić przejściowe podwyższenie ciśnienia krwi i ból w klatce piersiowej. Wszystkie objawy niepożądane mają charakter przejściowy. Wyjątkowo obserwuje się zakłócenie prób wątrobowych.

Inne leki z tej grupy: Imigran, Imigran FDT, Migropar, SumaGen 50, 100; Sumamigren, Sumatriptan-1A, Sumatriptan Stada, Sumigra 50, 100, TriptaHEXAL 50, 100.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl