Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

ALLERGOVIT

Nazwa handlowa leku: ALLERGOVIT

Nazwa polska leku: SZCZEPIONKA ODCZULAJĄCA

Nazwa międzynarodowa leku: Mieszanki alergenów pyłków roślin / Alergeny

Nazwa anglojęzyczna leku: DESENSITIZING VACCINE

Postaci leku: Allergovit - 2 fiolki A i B, zawierające preparat o stężeniu A = 1000 TU/ml oraz o stężeniu B = 10000 TU/ml (TU = jednostka terapeutyczna).

Wizytówka leku: Szczepionka odczulająca.

Dostępność: Rp

Zalecany: przy chorobach alergicznych, takich jak katar sienny, alergiczna astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt oskrzeli, alergiczne zapalenie spojówek i błony śluzowej nosa, spowodowanych przez wziewne alergeny, których nie można wykluczyć z otoczenia chorego.

Działanie: w skład Allergovitu wchodzą tzw. alergoidy, czyli zmienione alergeny różnych pyłków roślin, które podaje się choremu w formie iniekcji zwiększając za każdym razem dawkę preparatu. Leczenie powinno doprowadzić do złagodzenia lub ustąpienia objawów alergii. Skład szczepionki ustala się indywidualnie, w zależności od tego, jakie alergeny powodują u pacjenta reakcję uczuleniową.

Niezalecany: podczas ciąży; przy infekcjach przebiegających z gorączką, stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, nieodwracalnych wtórnych zmianach w narządach, w których zachodzi reakcja alergiczna, (np. rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli), stwardnieniu rozsianym, chorobach autoimmunologicznych, niedoborach immunologicznych, czynnej gruźlicy, chorobach psychicznych, niewydolności krążeniowej, leczeniu beta-blokerami (np. Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral).

Współdziałanie: terapia przeciwuczuleniowa lekami objawowymi (np. kortykosteroidami - Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol), lekami przeciwhistaminowymi (np. Claritine, Clemastin, Diphergan, Zyrtec) może spowodować zmianę tolerancji zawartych w preparacie alergenów. Dlatego po odstawieniu leków objawowych należy na wszelki wypadek zmniejszyć dawkę Allergovitu.

Dawkowanie: podskórnie, wg zaleceń lekarza; zwykle zastrzyki podawane w odstępach siedmiodniowych, głęboko podskórnie. Odczulanie rozpoczyna się od najniższej dawki słabszego stężenia (fiolka A), zwiększając co tydzień dawki zgodnie ze schematem załączonym przez producenta. Przerwa między iniekcjami nie może być dłuższa niż 14 dni. Odczulanie powinno się powtarzać przez 2-3 lata, co roku stosując nowy preparat. Jeżeli to możliwe leczenia powinno być kontynuowane przez rok od ustąpienia objawów alergicznych.

Możliwe skutki uboczne: reakcje alergiczne miejscowe i/lub uogólnione o różnym stopniu. Bardzo rzadko może dojść do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Uwaga: w ciągu 12 godzin po iniekcji należy unikać wysiłku fizycznego, gorącej kąpieli, sauny oraz alkoholu. U niektórych pacjentów może wystąpić uczucie zmęczenia, w związku z tym należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Inne leki z tej grupy: Allergovit, Alutard SQ, Catalet C, Catalet D, Catalet T, Novo-Helisen Depot, Novo-Helisen Oral, Perosall C, Perosall D, Perosall T13, Phostal, Pollinex, Purethal, Staloral, Staloral 300.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl