Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

PURETHAL

Nazwa handlowa leku: PURETHAL

Nazwa polska leku: SZCZEPIONKA ODCZULAJĄCA

Nazwa międzynarodowa leku: Wyciągi alergenów

Nazwa anglojęzyczna leku: ALLERGEN EXTRACTS

Postaci leku: Purethal - zawiesina do wstrzyknięć podskórnych zawierająca alergoidy pyłku traw 500 mcg/ml, zawiesina do wstrzyknięć podskórnych zawierająca mieszanki alergoidów pyłków roślin 500 mcg/ml.

Wizytówka leku: Szczepionka odczulająca.

Dostępność: Rp

Zalecany: przy chorobach alergicznych, takich jak katar sienny, astma oskrzelowa, nieżyt oskrzeli, zapalenie spojówek i błony śluzowej nosa, spowodowanych przez alergeny, zwłaszcza wziewne, których nie można wykluczyć z otoczenia chorego.

Działanie: podawane choremu w formie iniekcji w coraz większych dawkach wyciągi różnych alergenów pochodzenia roślinnego (np. pyłki chwastów, traw, drzew, zbóż) powinny doprowadzić do złagodzenia lub ustąpienia objawów alergii.

Niezalecany: podczas ciąży; przy infekcjach przebiegających z gorączką, stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, nieodwracalnych wtórnych zmianach w narządach, w których zachodzi reakcja alergiczna, (np. rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli), stwardnieniu rozsianym, chorobach autoimmunologicznych, niedoborach immunologicznych, czynnej gruźlicy, chorobach psychicznych, niewydolności krążeniowej, przy leczeniu lekami obniżającymi ciśnienie tzw. beta-blokerami (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Metoprolol, Propranolol, Sectral).

Dawkowanie: podskórnie, wg zaleceń lekarza; zwykle zastrzyki podawane w odstępach siedmiodniowych, głęboko podskórnie. Odczulanie rozpoczyna się od najniższej dawki leku podstawowego, zwiększając co tydzień dawki, zgodnie ze schematem załączonym przez producenta, aż do dawki podtrzymującej. Następnie podaje się ustaloną dawkę podtrzymującą co 2 tygodnie, później co miesiąc i co 6 tygodni. Przerwa między iniekcjami nie może być dłuższa niż 6 tygodni, jeśli przekroczy 6 tygodni należy zmodyfikować dawkę zgodnie ze schematem załączonym przez producenta. Odczulanie powinno trwać 3-5 lat.

Możliwe skutki uboczne: reakcje alergiczne miejscowe i/lub uogólnione o różnym stopniu. Bardzo rzadko może dojść do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, dlatego przez co najmniej 30 minut należy pozostawać pod obserwacją lekarza i w warunkach umożliwiających natychmiastową pomoc. Uwaga: w ciągu 12 godzin po iniekcji należy unikać wysiłku fizycznego, gorącej kąpieli, sauny oraz alkoholu. U niektórych pacjentów może wystąpić uczucie zmęczenia, w związku z tym należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Inne leki z tej grupy: Allergovit, Alutard SQ, Catalet C, Catalet D, Catalet T, Novo-Helisen Depot, Novo-Helisen Oral, Perosall C, Perosall D, Perosall T13, Phostal, Pollinex, Purethal, Staloral, Staloral 300.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl