Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

THIORIDAZIN

Nazwa handlowa leku: THIORIDAZIN

Nazwa polska leku: TIORYDAZYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Thioridazinum / Thioridazini hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: THIORIDAZINE HYDROCHLORIDE

Postaci leku: Thioridazin - drażetki 10 mg, 25 mg, 100 mg; Thioridazin Prolongatum - tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg.

Wizytówka leku: Lek uspokajający stosowany także w chorobach psychicznych.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie można pić alkoholu.

Zalecany: w nerwicach ze stanami niepokoju i napięcia oraz ze stanami lękowymi lub depresyjnymi, szczególnie przebiegającymi z niepokojem; jako lek wspomagający w leczeniu wielu chorób dotyczących różnych narządów oraz uzależnień lekowych i od alkoholu, w różnych chorobach psychicznych, w schizofrenii, psychozie depresyjnej i innych.

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (psychozy to chorobowe zaburzenia różnych procesów psychicznych, np. depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa), działa uspokajająco.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, ostrożnie podczas ciąży i karmienia piersią; przy miastenii, przy obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu tętniczym, w ostrych stanach depresyjnych, stanach śpiączkowych.

Współdziałanie: przy jednoczesnym podawaniu z lekami uspokajającymi, nasennymi, narkotycznymi i alkoholem oraz z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan), z lekami przeciwuczuleniowymi (antyhistaminowymi, np. Claritine, Clemastin, Diphergan, Zyrtec) występuje nasilone działanie depresyjne na układ nerwowy. Thioridazin w połączeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin) może spowodować upośledzenie czynności wątroby. Lek osłabia działanie lewodopy (Isicom, Madopar, Nakom, Pardopa, Poldomet, Sinemet). Z epinefryną (Fastjekt, Inj. Adrenalini 0,1%, Xylodont) może powodować gwałtowne spadki ciśnienia krwi.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; dorośli, zwykle Thioridazin 10-50 mg 3-4 razy dziennie, nie więcej niż 200 mg na dobę (w leczeniu szpitalnym dawki mogą być zwiększone). Dorośli Thioridazin Prolongatum - 200-400 mg co 12 godzin, nie dłużej niż 5 tygodni. Po uzyskaniu poprawy dawki stopniowo zmniejsza się. W stanach nerwicowych stosuje się mniejsze dawki co 12 godzin. Przy dłuższym leczeniu należy okresowo kontrolować morfologię krwi.

Możliwe skutki uboczne: ze strony układu nerwowego: senność, spowolnienie ruchowe, suchość błon śluzowych, skórne odczyny alergiczne, żółtaczka, zaburzenia widzenia, zaburzenia w oddawaniu moczu, upośledzenie koncentracji, zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi, niemiarowość czynności serca, częstoskurcz. Lek może spowodować spadek liczby wszystkich typów krwinek białych.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl