Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

TORAMIDE

Nazwa handlowa leku: TORAMIDE

Nazwa polska leku: TORASEMID

Nazwa międzynarodowa leku: Torasemidum

Nazwa anglojęzyczna leku: Torasemide

Postaci leku: Toramide - tabletki powlekane 2,5 mg, 5 mg i 10 mg.

Wizytówka leku: Lek moczopędny i przeciwnadciśnieniowy, stosowany także w niewydolności krążenia.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w objawowym leczeniu obrzęków spowodowanych niewydolnością krążenia lub nerek, w obrzęku płuc, w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jako lek wspomagający w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego.

Działanie: jest lekiem moczopędnym zwiększającym wydalanie soli kuchennej (NaCl) z organizmu. W mniejszym stopniu działa na wydalanie potasu. Podany doustnie działa po około godzinie, podany dożylnie - po kilku-kilkunastu minutach. Poza działaniem moczopędnym torasemid wykazuje również działanie zmniejszające napięcie naczyń krwionośnych, korzystne w nadciśnieniu tętniczym i w niewydolności krążenia.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub inne pochodne sulfonylomocznika (np. Amaryl, Antidiab, Diaprel, Glibenese, Glipizide, Gliklazyd, Glinormax, Glurenorm), podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom; przy zaburzeniach czynności wątroby lub nerek, zwłaszcza niewydolności nerek przebiegającej z bezmoczem oraz niewydolności wątroby powikłanej śpiączką wątrobową. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze. U chorych z niewydolnością krążenia, szczególnie leczonych lekami moczopędnymi, należy zachować dużą ostrożność z uwagi na możliwość nadmiernego obniżenia ciśnienia. Należy także zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku.

Współdziałanie: inne leki przeciwnadciśnieniowe (np. Accupro, Accuzide, Lisiprol, Enap, Gopten, Prestarium, Prinivil, Tritace) oraz blokujące beta receptory (tzw.beta-blokery np. Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) wzmagają działanie przeciwnadciśnieniowe leku. Podczas wprowadzania do terapii innych leków przeciwnadciśnieniowych należy okresowo zmniejszyć dawkę torasemidu. Lek może nasilać działanie nefrotoksyczne antybiotyków aminoglikozydowych (Garamycin, Gentamycin, Neomycinum, Netromycine), antybiotyków cefalosporynowych (Duracef, Tafril, Zinacef, Zinnat) i cisplatyny (Cisplatin-Ebewe, Platidiam, Platinex). Osłabia działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika (np. Amaryl, Antidiab, Diaprel, Glibenese, Glipizide, Gliklazyd, Glinormax, Glurenorm). Lek może nasilać również toksyczne działanie glikozydów nasercowych (Bemecor, Digoxin, Talusin), chinidyny (Chinidinum), litu (Lithium carbonicum), teofiliny (Euphyllin, Theophyllinum) oraz działanie alkoholu. Glikokortykosteroidy (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol) oraz cytostatyki stosowane łącznie z torasemidem - nasilają zmiany obrazu i składu elektrolitowego krwi. Stosowane równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) mogą zwiększać działanie moczopędne i przeciwnadciśnieniowe leku. Leki osłaniające błonę śluzową żołądka (np. Alugastrin, Alusal, Alumag, Maalox) mogą zaburzać wchłanianie leku, a tym samym osłabiać jego działanie, dlatego zalecana jest przynajmniej 2-godzinna przerwa między przyjęciem tych leków.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dawki zależą od postaci i zaawansowania nadciśnienia lub niewydolności krążenia, okresu leczenia, stosowania innych leków przeciwnadciśnieniowych, szczególnie moczopędnych. Leczenie zaczyna się od dawki 5 mg, dawka podtrzymująca 5-10 mg na dobę. Nie należy przekraczać dawki 40 mg na dobę. W leczeniu ciężkiej niewydolności nerek początkowo należy zastosować 50 mg leku, dawka podtrzymująca 50-200 mg. W leczeniu nadciśnienia tętniczego 2,5 mg raz na dobę, w razie potrzeby można zwiększyć dawkę do 5 mg raz na dobę. Leku nie trzeba przyjmować łącznie z posiłkami, tabletki należy połykać nie rozgryzając, popijając wodą.

Możliwe skutki uboczne: z reguły są łagodne i przemijające, torasemid jest lekiem dobrze tolerowanym; niekiedy podczas leczenia mogą wystąpić skórne odczyny alergiczne (wysypka, swędzenie skóry, rzadko mogą pojawić się pęcherze na skórze); spadki ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała na pionową - tzw. hipotonia ortostatyczna; podrażnienie oskrzeli, suchość w jamie ustnej, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcia, obrzęki; zmiany w morfologii krwi, zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza przy już istniejących chorobach nerek, zatrzymanie moczu przy istnieniu przeszkody w jego odpływie. Rzadko może nastąpić zaburzenie funkcji wątroby oraz żółtaczka. W pojedynczych przypadkach objawy uboczne są bardzo różnorodne, należy obserwować ich występowanie w początkowym okresie leczenia, szczególnie po przebytym zawale serca, udarze mózgu, przy chorobie wieńcowej. W badaniach stwierdza się często zwiększenie stężenia kwasu moczowego, glukozy i lipidów w surowicy krwi, obniżenie stężenia potasu. Rzadko może dojść do powikłań zakrzepowych, zaburzeń krążenia lub zapalenia trzustki.

Inne leki z tej grupy: Diuver, Toramide, Trifas, Unat.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl