Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

GOPTEN

Nazwa handlowa leku: GOPTEN

Nazwa polska leku: TRANDOLAPRIL

Nazwa międzynarodowa leku: Trandolaprilum

Nazwa anglojęzyczna leku: TRANDOLAPRIL

Postaci leku: Gopten 0,5 - kapsułki 0,5 mg; Gopten 2,0 - kapsułki 2 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Działanie: hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II - czynnika, który kurczy błonę mięśniową naczyń krwionośnych oraz wpływa na zatrzymywanie wody w organizmie i podwyższa w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi. Zahamowanie powstawania angiotensyny II powoduje obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie oporu krwi pompowanej przez serce do układu krwionośnego.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub np. na Captopril i Enalapril, podczas ciąży i karmienia piersią. Nie należy używać leku przy zwężeniu tętnicy nerkowej, zwężeniu cieśni aorty (koarktacja), zwężeniu drogi odpływu lewej komory, hiperaldosteronizmie (zwiększonym wytwarzaniu hormonu aldosteronu przez korę nadnerczy). U chorych z niewydolnością krążenia, szczególnie leczonych lekami moczopędnymi, należy zachować dużą ostrożność z uwagi na możliwość nadmiernego obniżenia ciśnienia. Innymi przeciwwskazaniami są: niewydolność wątroby, nerek, białkomocz, zaburzenia reakcji odpornościowych i kolagenozy.

Współdziałanie: inne leki przeciwnadciśnieniowe oraz blokujące beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) wzmagają działanie leku. Goptenu nie należy stosować z preparatami potasu lub z lekami moczopędnymi oszczędzającymi wydalanie potasu, takimi jak Spironol, Verospiron - współdziałanie tych leków może doprowadzić do nadmiernego wzrostu poziomu potasu w surowicy krwi. Niektóre leki przeciwzapalne niesteroidowe (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) osłabiają jego działanie. Leki obniżające odporność, allopurinol (Allupol, Milurit), hormony steroidowe (np. Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum) mogą, stosowane równolegle, spowodować zaburzenia w morfologii krwi. Lek może nasilić działanie alkoholu.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; dawki zależą od postaci i zaawansowania nadciśnienia, okresu leczenia, stosowania innych leków przeciwnadciśnieniowych, szczególnie moczopędnych. Dorośli - zwykle początkowo po porannym posiłku 0,5-2 mg na dobę. W odstępach 1-4 tygodni dawkę można zwiększać do 8 mg na dobę, na ogół dawka podtrzymująca wynosi od1 do 4 mg na dobę.

Możliwe skutki uboczne: z reguły są łagodne i przemijające; niekiedy podczas leczenia mogą wystąpić: kaszel, bóle i zawroty głowy, odczyny alergiczne (wysypka, swędzenie skóry), nudności, bóle brzucha; spadki ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała na pionową, obrzęki. W pojedynczych przypadkach objawy uboczne są bardzo różnorodne, należy obserwować ich występowanie w początkowym okresie leczenia, szczególnie po przebytym zawale serca, udarze mózgu lub przy chorobie wieńcowej.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl