Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

TRITTICO CR

Nazwa handlowa leku: TRITTICO CR

Nazwa polska leku: TRAZODON

Nazwa międzynarodowa leku: Trazodonum

Nazwa anglojęzyczna leku: TRAZODONE

Postaci leku: Trittico - tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg i 150 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwdepresyjny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w stanach depresyjnych z niepokojem lub pobudzeniem psychicznym; w depresjach tzw. endogennych (o nieustalonym pochodzeniu), w depresjach z komponentą lękową, w depresjach z towarzyszącymi zaburzeniami snu.

Działanie: przeciwdepresyjne przez działanie na przekaźniki chemiczne występujące między komórkami układu nerwowego; poprawiające aktywność życiową; wpływające na poprawę snu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom i młodzieży do 18 lat; u pacjentów leczonych obecnie lub w trakcie ostatnich 2 tygodni lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres). Należy zachować ostrożność u chorych z niewydolnością nerek, wątroby, padaczką, chorobami serca pod postacią zaburzeń przewodnictwa, bloków przedsionkowo-komorowych, u chorych z przebytym zawałem serca.

Współdziałanie: trazodon stosowany z pochodnymi fenotiazyny (Diphergan, Fenactil, Mirenil, Promazin, Thioridazin, Tisercin, Trilafon) nasila obniżanie ciśnienia krwi; łącznie z tymi lekami oraz z prazosyną (Minipress, Polpressin)i dihydralazyną (Dihydralazynum, Raudiazin) sprzyja zaburzeniom erekcji. Nasila działanie leków zwiBez receptyzających np. suksametonium (Chlorsuccillin). Może zwiększać stężenie glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), alkoholu, barbituranów (Luminalum, Mizodin) niekorzystnie nasilając ich działanie. Leki takie jak barbiturany (Luminalum, Mizodin), pochodne benzodiazepin (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) zmniejszają stężenie trazodonu i siłę jego działania. Cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), leki hamujące aktywność proteazy HIV (np. Crixivan, Invirase, Norvir) zwiększają jego siłę działania. Nie stosować równocześnie z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz do dwóch tygodni od ich odstawienia. Natomiast leczenie tymi lekami można rozpocząć w 7 dni po zakończeniu leczenia trazodonem.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zwykle po posiłku 150-300 mg raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych, nie należy przekraczać 600 mg na dobę; pierwszą dawkę leku najlepiej podać na noc. Widoczną poprawę uzyskuje się po ok. 2-4 tygodniach kuracji. U osób w podeszłym wieku należy stosować odpowiednio niższe dawki.

Możliwe skutki uboczne: do najczęstszych należą: ślinotok, bóle w obrębie jamy brzusznej, zwiększenie ruchów robaczkowych jelit, biegunka, nudności, wymioty, częstsze oddawanie moczu, nietrzymanie stolca, pokrzywka, łzawienie oczu, pocenie się, do rzadszych: drgawki, zwężenie źrenic, zwolnienie rytmu serca i spadek ciśnienia, zaburzenia rytmu serca, zawroty i bóle głowy, niewyraźna mowa, utrata przytomności, duszność, zapaść.

Objawy przedawkowania: zaburzenia rytmu serca, zamazana, niewyraźna mowa, pobudzenie lub agresywność, zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert; redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl