Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

DEBECYLINA

Nazwa handlowa leku: DEBECYLINA

Nazwa polska leku: BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA

Nazwa międzynarodowa leku: Benzathini benzylpenicillinum

Nazwa anglojęzyczna leku: BENZATHINE BENZYLPENICILLIN

Postaci leku: Debecylina - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzyknięć domięśniowych 1 200 000 j.m.

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, antybiotyk beta-laktamowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w anginie, w zapaleniach migdałków, w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych pochodzenia bakteryjnego, w płatowych i odoskrzelowych zapaleniach płuc, w zapaleniach oskrzeli, w zapaleniach opon mózgowych, w ropnych schorzeniach jamy brzusznej (konieczne jest przed zastosowaniem leczenia ustalenie właściwości i możliwości leczenia operacyjnego), w ostrej chorobie reumatycznej, w kile, w róży, w płonicy (szkarlatynie), w wągliku, w różycy, w promienicy, w listeriozie, w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, w powikłaniach ropnych po zabiegach chirurgicznych, po porodzie, w innych zakażeniach bakteriami wrażliwymi na ten antybiotyk. Stosowana jest również w sytuacjach, kiedy leczenie powinno być przedłużone, np. w chorobie reumatycznej lub w profilaktyce antybiotykowej u dzieci z wadami serca.

Działanie: takie samo jak penicyliny, z tą jednak różnicą, że podana domięśniowo wykazuje przedłużone działanie, które utrzymuje się około tygodnia i dłużej. Zabijanie bakterii przez debecylinę polega na niszczeniu ich błony komórkowej. Działanie bakteriobójcze debecyliny obejmuje szereg bakterii objętych medycznym określeniem Gram-dodatnich tlenowych i beztlenowych, Gram-ujemnych (oraz krętki i grzyby promienicy). Jest skutecznym antybiotykiem w wielu zakażeniach organizmu, swym działaniem nie obejmuje jednak wszystkich bakterii chorobotwórczych - niektóre bakterie są oporne i wytwarzają enzym przeciwdziałający. Preparat ulega rozkładowi pod wpływem soku żołądkowego, wobec tego może być stosowany jedynie w postaci zastrzyków domięśniowych lub wlewów dożylnych.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, penicylinę oraz antybiotyki z grupy cefalosporyn, np. Duracef, Oracef, Tafril, Zinacef, Zinnat, dzieciom do ukończenia 1 roku życia. Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową, podczas ciąży, szczególnie podczas jej 3 pierwszych miesięcy.

Współdziałanie: leki przeciwzapalne niesteroidowe (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) i antybiotyki aminoglikozydowe (Garamycin, Gentamycin, Neomycinum, Netromycin, Tobrex) nasilają działanie; tetracyklina (Doxycyclinum, Tetracyclinum), chloramfenikol (Detreomycyna), erytromycyna (Davercin, Erythromycinum) - zmniejszają siłę działania preparatu; doustne leki przeciwzakrzepowe (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) nasilają swoje niekorzystne działania uboczne. Preparat może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.

Dawkowanie: domięśniowo, wg zaleceń lekarza; zwykle u dorosłych 1 200 000 jednostek raz na tydzień lub 2 400 000 jednostek raz na dwa tygodnie, u dzieci od 2 do 3 roku życia 600 000 jednostek, od 4 do 18 lat 1 200 000 jednostek co 14-21 dni. Uwaga: nie należy masować miejsca wstrzyknięcia. Debecylinę można stosować po ujemnym wyniku próby uczuleniowej, wykonanej według aktualnie obowiązującej instrukcji.

Możliwe skutki uboczne: są takie same, jak przy zastosowaniu penicyliny. Jest antybiotykiem mało toksycznym, mającym jednak właściwości uczulające; mogą wystąpić odczyny uczuleniowe o różnym nasileniu objawów - od łagodnych po bardzo ciężkie, takie jak wstrząs anafilaktyczny - uogólniona reakcja uczuleniowa objawiającą się spadkiem ciśnienia tętniczego do granic zagrożenia życia, dusznością, obrzękami występującymi natychmiast po wstrzyknięciu. Reakcja uczuleniowa może wystąpić również w ciągu godzin, dni lub tygodni - pod postacią pokrzywki, bólów stawowych, obrzęków, rumienia wielopostaciowego, złuszczającego zapalenia skóry, gorączki, wzrostu ilości krwinek białych kwasochłonnych w obrazie krwi. W rzadkich przypadkach może wystąpić zaburzenie czynności nerek, niedokrwistość hemolityczna (spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych w organizmie), zmniejszenie ilości krwinek białych i krwinek płytkowych. Niekiedy mogą wystąpić powikłania spowodowane długotrwałym leczeniem antybiotykowym, np. wystąpienie zakażeń bakteriami opornymi na lek lub zakażeń grzybiczych.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl