Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

GASTROTROMBINA

Nazwa handlowa leku: GASTROTROMBINA

Nazwa polska leku: TROMBINA

Nazwa międzynarodowa leku: Thrombinum

Nazwa anglojęzyczna leku: THROMBIN

Postaci leku: Gastrotrombina 5 000 - liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu doustnego 5 000 j.m.; Gastrotrombina 10 000 - liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu doustnego 10 000 j.m.

Wizytówka leku: Lek przeciwkrwotoczny działający miejscowo w obrębie układu pokarmowego.

Dostępność: Rp

Zalecany: w krwawieniach z błony śluzowej żołądka, dwunastnicy oraz przełyku.

Działanie: enzym pochodzenia zwierzęcego (produkowany z osocza krwi bydlęcej), który powoduje wytworzenie skrzepu po uprzednim zobojętnieniu środowiska żołądka zawartym w leku zasadowym rozpuszczalnikiem.

Niezalecany: nie wolno podawać leku dożylnie z uwagi na prawdopodobieństwo powstania zakrzepu.

Dawkowanie: doustne lub przez sondę żołądkową, wg zaleceń lekarza; zwykle jako lek pomocniczy w razie krwawienia.

Możliwe skutki uboczne: nie wywołuje uczuleń.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl