Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

TAROPEN

Nazwa handlowa leku: TAROPEN

Nazwa polska leku: BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA

Nazwa międzynarodowa leku: Benzathini phenoxymethylpenicillinum / Phenoxymethylpenicillinum kalicum

Nazwa anglojęzyczna leku: PHENOXYMETHYLPENICILLIN

Postaci leku: Taropen - zawiesina doustna 400 000 j.m./5 ml, 750 000 j.m./5 ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, antybiotyk beta-laktamowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w szeregu zakażeń organizmu, szczególnie w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, zapaleniach migdałków, zapaleniu gardła, oskrzeli, anginie, róży, zapaleniu wsierdzia i innych zakażeniach bakteriami wrażliwymi także na penicylinę. Preparat działaniem swym nie obejmuje wszystkich chorobotwórczych bakterii, niektóre bakterie są oporne. We wszystkich trudniejszych przypadkach polecane jest zastosowanie penicyliny w postaci zastrzyków. Nie stosuje się fenoksymetylopenicyliny w tych chorobach, w których konieczne jest zastosowanie dużych dawek penicyliny, np. w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia lub w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Choroby te są zawsze leczone w szpitalu dożylnymi wlewami penicyliny krystalicznej.

Działanie: jest takie samo jak penicyliny; preparat jest antybiotykiem beta-laktamowym, środkiem bakteriobójczym a zabijanie bakterii polega na niszczeniu ich błony komórkowej. Działanie bakteriobójcze obejmuje szereg bakterii objętych medycznym określeniem: Gram-dodatnie tlenowe i beztlenowe, Gram-ujemne, w tym krętki oraz grzyby promienicy.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub na penicylinę; nie stosuje się w leczeniu kiły i rzeżączki. Lek należy stosować ostrożnie u osób z uogólnionymi uczuleniami, w astmie oskrzelowej oraz u chorych z niewydolnością nerek (ze względu na zawartość potasu).

Współdziałanie: neomycyna (Neomycinum) oraz leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. Alugastrin, Alusal, Maalox) zmniejszają wchłanianie fenoksymetylopenicyliny z przewodu pokarmowego do krwi. Lek działa przeciwstawnie w stosunku do niektórych antybiotyków, takich jak chloromycetyna (Detreomycyna), neomycyna (Neomycinum), tetracyklina (Doxycyclinum, Tetracyclinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycin). Działanie fenoksymetylopenicyliny zostaje nasilone przez niektóre leki przeciwreumatyczne i przeciwzapalne, takie jak aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Majamil, Mefacit, Metindol, Voltaren i pochodne. Preparat nasila działanie leków przeciwzakrzepowych. Nie łączyć z beta-blokerami (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral).

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli i dzieci od 14. roku życia 1 000 000 - 1 500 000 j.m. co 8 godzin.

Możliwe skutki uboczne: jest antybiotykiem mało toksycznym, ma jednak właściwości uczulające; u około 3-10% leczonych występują odczyny uczuleniowe o różnym nasileniu objawów, od łagodnych (np. skórne odczyny alergiczne) po bardzo ciężkie - wstrząs uczuleniowy. Wstrząs jest uogólnioną reakcją uczuleniową, objawiającą się spadkiem ciśnienia tętniczego do granic zagrożenia życia, dusznością, obrzękami występującymi natychmiast po podaniu. Uogólniona reakcja uczuleniowa może wystąpić również w ciągu godzin, dni lub tygodni pod postacią pokrzywki, bólów stawowych, obrzęków, rumienia wielopostaciowego, złuszczającego zapalenia skóry, gorączki, wzrostu ilości krwinek białych kwasochłonnych w obrazie krwi. Lek może niekiedy spowodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego oraz wtórne zakażenia grzybami, drożdżakami lub bakteriami opornymi na działanie antybiotyku.

Inne leki z tej grupy: Ospen 400, Ospen 750, Taropen.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl