Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

WARFIN

Nazwa handlowa leku: WARFIN

Nazwa polska leku: WARFARYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Warfarinum natricum

Nazwa anglojęzyczna leku: Warfarin

Postaci leku: Warfin - tabletki 3 mg i 5 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwzakrzepowy.

Dostępność: Rp

Podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation

Zalecany: zapobiegawczo i leczniczo w stanach zakrzepowych tętnic i żył - w zapaleniu zakrzepowym żył, w zatorowości płucnej, w migotaniu przedsionków, w stanach pozawałowych, po zabiegach chirurgicznych, po udarze mózgu, przy wadach zastawek serca lub po ich leczeniu.

Działanie: jest lekiem zmniejszającym krzepliwość krwi. Wskutek zablokowania działania witaminy K hamuje w wątrobie produkcję czynników niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu krzepnięcia, co prowadzi do wydłużenia czasu krzepnięcia.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze i w ostatnich tygodniach przed porodem; ostrożnie podczas karmienia piersią; przy skłonności do krwawień (niskiej liczbie płytek krwi lub ich nieprawidłowej budowie), hemofilii, przebytym krwawieniu wewnątrzczaszkowym, tętniakach naczyń mózgowych; ostrożnie przy padaczce, chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, skazach krwotocznych, zabiegach chirurgicznych na gałce ocznej lub układzie moczowym; przy występującym krwiomoczu, uszkodzeniu miąższu wątroby, niewydolności nerek. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to: zapalenie trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, wysokie nadciśnienie, alkoholizm, otępienie, aktywne choroby psychiczne. Ostrożnie należy stosować lek u osób w podeszłym wieku oraz z nadczynnością tarczycy. Nie należy stosować leku u osób z wrodzoną galaktozemią, niedoborem laktazy (enzymu trawiącego laktozę), zespołami złego wchłaniania glukozy i/lub galaktozy.

Współdziałanie: warfaryna współdziała z wieloma lekami. Przed włączeniem do leczenia innego leku należy każdorazowo sprawdzić w ulotce efekt jego współdziałania z warfaryną. Działanie przeciwzakrzepowe jest zmniejszone podczas równoczesnego przyjmowania fenytoiny (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepiny (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyny (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepiny (Trileptal), gryzeofulwiny (Gricin, Griseofulvin), barbituranów (Luminalum), pochodnych benzodiazepin (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), cyklosporyny (Equoral, Gengraf, Sandimmun), wyciągów z żeń-szenia lub dziurawca, witaminy K. Spotęgowanie działania osłabiającego krzepnięcie krwi następuje m.in. przy równoległym przyjmowaniu kwasu naliksydowego (Nevigramon), wielu antybiotyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren), salicylanów (Aspirin, Asprocol, Polopiryna, Sachol, Salicylamidum), sulfonamidów przeciwbakteryjnych (np. Biseptol, Septrin), sulfonamidów przeciwcukrzycowych (Amaryl, Antidiab, Diaprel, Glibenese, Glipizide, Gliklazyd, Glinormax, Glurenorm), pochodnych rezerpiny (Bipressin, Normatens, Raudiazin, Raupasil, Retiazid), cymetydyny (Altramet, Cimetidinum), cyprofloksacyny (Ciprobay, Cipronex, Cipropol), omeprazolu (np. Bioprazol, Losec, Prazol), witamin A, E, wyciągów z czosnku oraz miłorzębu. Jednoczesne stosowanie tiklopidyny (Aclotin, Apo-Clodin, Ticlo), klopidogrelu (Plavix) oraz kwasu acetylosalicylowego (Aspirin) znacznie zwiększa ryzyko krwawień.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle u dorosłych rozpoczyna się leczenie od dawki 10 mg na dobę, następnie lekarz ustala dawkę i schemat podawania leku (codziennie lub w konkretne dni tygodnia) wg tzw. współczynnika protrombinowego lub współczynnika INR. W trakcie leczenia należy kontrolować obraz krwi (morfologię, łącznie z liczbą płytek krwi) oraz wartość INR - w leczeniu przewlekłym co ok. 4 tygodnie. Wartość INR powinna wynosić pomiędzy 2a 3, a w przypadku stosowania leku z powodu wszczepienia sztucznych zastawek serca - pomiędzy 2,5 a 3,5. Dawka początkowa leku u dzieci wynosi 0,2 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę. Podawanie leku należy przerwać przed planowaną operacją, zastępując go heparyną. Wznowienie podawania leku po małym zabiegu może nastąpić w dniu zabiegu, natomiast po rozległej operacji - zależnie od decyzji lekarza. Uwaga: nie można nagle przerywać leczenia, ponieważ może to doprowadzić do gwałtownego powstania zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Możliwe skutki uboczne: niewielkie krwawienia z nosa, z dziąseł, krwiomocz. Każde zaobserwowane krwawienie powinno być skonsultowane z lekarzem, ponieważ może być ono wczesnym objawem przedawkowania leku, a głównym niebezpieczeństwem leczenia jest zagrożenie krwawieniem lub krwotokiem z każdego narządu. Rzadko występują: gorzki smak w ustach, nudności, wymioty, biegunka, reakcje skórne, tzw. martwica kumarynowa naskórka, zespół purpurowego palucha, łysienie, priapizm (długotrwały, bolesny wzwód członka); zapalenie naczyń, podwyższenie prób wątrobowych. Lek przechodzi do płodu, zaobserwowano zaburzenia rozwojowe u noworodków, których matki zażywały lek w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Objawy przedawkowania: krwawienia.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl