Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

LEKOPTIN

Nazwa handlowa leku: LEKOPTIN

Nazwa polska leku: WERAPAMIL

Nazwa międzynarodowa leku: Verapamilum

Nazwa anglojęzyczna leku: VERAPAMIL HYDROCHLORIDE

Postaci leku: Lekoptin - drażetki 40 mg, 80 mg, 120 mg, roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml; Lekoptin Retard - tabletki powlekane 240 mg.

Wizytówka leku: Lek regulujący rytm pracy serca i rozszerzający naczynia krwionośne.

Dostępność: Rp

Zalecany: w sytuacjach niewystarczającego zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen, np. w różnych postaciach choroby wieńcowej, u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego, w nadciśnieniu tętniczym, w zaburzeniach rytmu serca, takich jak napadowy częstoskurcz nadkomorowy, w migotaniu lub trzepotaniu przedsionków z szybką czynnością serca, w zapobieganiu komorowym zaburzeniom rytmu wywołanym przez niedokrwienie mięśnia sercowego, w przeroście mięśnia sercowego, w nadciśnieniu płucnym, w migrenie.

Działanie: blokuje napływ jonów wapnia do komórek mięśnia serca i komórek warstwy mięśniowej naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia siły skurczu mięśnia serca, zmniejszenia jego pracy oraz zapotrzebowania na tlen, do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia oporu przepływającej krwi i obniżenia ciśnienia tętniczego; lek rozszerza również naczynia wieńcowe serca, reguluje zaburzony rytm pracy serca. Działa skutecznie w tzw. nadkomorowych zaburzeniach rytmu oraz w arytmiach spowodowanych niedokrwieniem mięśnia serca w chorobie wieńcowej. Nie zawsze bywa skuteczny w zaburzeniach rytmu spowodowanych tzw. zespołem preekscytacji (np. zespół WPW). Lek może przeciwdziałać rozwojowi zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy obniżonym ciśnieniu tętniczym krwi, zwolnionej czynności serca, niewydolności krążenia, dystrofii mięśniowej. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to choroba węzła zatokowego serca, blok przedsionkowo-komorowy serca, zawał serca i wstrząs spowodowany uszkodzeniem mięśnia serca, zaawansowane nadciśnienie płucne, migotanie lub trzepotanie przedsionków u chorych z zespołem WPW, zatrucie glikozydami naparstnicy (np. Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox).

Współdziałanie: nasila niekorzystne działanie leków blokujących beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral), nasila działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze, innych leków przeciwarytmicznych. Nie można podawać razem z chinidyną (Chinidinum), ponieważ mogą wystąpić groźne skutki uboczne; podnosi poziom we krwi i nasila toksyczność karbamazepiny (Amizepin, Neurotop, Tegretol). Równoczesne przyjmowanie glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox) wymaga ścisłej kontroli lekarza i znacznej ostrożności.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli 240-480 mg na dobę, np. 3-4 razy dziennie drażetka 80 lub 120 mg. U chorych z uszkodzeniem wątroby, osób starszych lub chudych należy zachować ostrożność w dawkowaniu oraz rozpocząć leczenie od mniejszych dawek, np. 80-120 mg na dobę. Tabletki należy połykać bez rozgryzania, na pół godziny przed jedzeniem. Dzieciom poniżej 14. roku życia podaje się zwykle 2-3 razy po 1 drażetce 40 mg. Niemowlętom i dzieciom młodszym podaje się 2-3 razy dziennie po pół drażetki 40 mg. Lekoptin Retard - tabletki powlekane 240 mg należy podawać raz dziennie rano. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć. Dawkowanie dożylne ściśle wg zaleceń lekarza.

Możliwe skutki uboczne: zaparcia, bóle i zawroty głowy, nudności, obrzęki, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi lub spadki ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji na pionową, uczucie zmęczenia lub duszności, zwolnienie czynności serca, blok przedsionkowo-komorowy serca, skórne odczyny alergiczne, wzmożona pobudliwość nerwowa. Niekiedy powoduje wydłużenie czasu reakcji na bodźce, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Inne leki z tej grupy: Isoptin, Isoptin 40, 80, Isoptin SR, Isoptin SR-E 240, Lekoptin, Lekoptin Retard, Staveran 40, 80, 120, Staveran prolongatum, Veratens.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl