Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

LOKREN 20

Nazwa handlowa leku: LOKREN 20

Nazwa polska leku: BETAKSOLOL

Nazwa międzynarodowa leku: Betaxololi hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: Betaxolol hydrochloride

Postaci leku: Lokren 20 - tabletki powlekane 20 mg betaksololu.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy i antyarytmiczny, stosowany także w chorobie wieńcowej.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej.

Działanie: lek blokujący beta-receptory, zwalnia przewodzenie bodźców w sercu, zapobiegając zaburzeniom rytmu, działa ochronnie zmniejszając zużycie tlenu przez serce, zwalnia czynność serca także podczas wysiłku, zwiększając tolerancję wysiłku, obniża ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza częstość napadów bólów wieńcowych.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; przy spowolnieniu częstości skurczów serca (poniżej 50/min), w zespole chorego węzła zatokowego, bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, wstrząsie kardiogennym, ciężkiej niewydolności nerek. Ostrożnie należy stosować w chorobach płuc - betaksolol działa wybiórczo na receptory w sercu, nie powinien powodować skurczu oskrzeli, tak więc przy współistnieniu chorób płuc lek może być zastosowany w przypadku braku skuteczności innych leków; ostrożnie przy współwystępowaniu chorób alergicznych, astmy, łuszczycy, nadczynności tarczycy, cukrzycy lub depresji, w zaawansowanej niewydolności krążenia, w chorobach obwodowych naczyń krwionośnych (np. miażdżycy naczyń kończyn dolnych, w chorobie Raynauda), przy nadmiernie niskim ciśnieniu tętniczym krwi (gdy ciśnienie skurczowe jest niższe od 100 mmHg), przy zaburzeniach składu elektrolitowego krwi (zwłaszcza stężenia magnezu i potasu), w anginie Prinzmetala (tj. bólach dławicowych spowodowanych nagłym skurczem naczyń wieńcowych) oraz u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy.

Współdziałanie: lek nasila działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych (Chlorpropamid, Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin) obniżające stężenie cukru we krwi; wzmaga działanie osłabiające serce narkotyków oraz werapamilu (Isoptin, Lekoptin, Verapamil) i diltiazemu (np. Blocalcin, Diltiazem, Dilzem); nasila działanie innych leków antyarytmicznych (np. Cordarone, Lignocainum, Polfenon, Procainamidum, Rytmonorm) - dając zaburzenia rytmu serca; stosowany łącznie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. Accupro, Accuzide, Lisiprol, Enap, Gopten, Prestarium, Prinivil, Tritace) może nadmiernie obniżać ciśnienie; stosowany wraz z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (Amitryptylinum, Anafranil, Doxepin, Hydiphen, Imipramin, Pramolan, Sinequan), pochodnymi fenotiazyny (Diphergan, Fenactil, Mirenil, Promazin, Taxilan, Thioridazin, Tisercin, Trilafon), barbituranami (Luminalum), narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (np. Dolargan, Dolcontral, Fentanyl) oraz alkoholem może dać niekontrolowane spadki ciśnienia tętniczego krwi. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) oraz leki do nosa działająca na alfa-receptory (np. Acatar, Xylorhin) stosowane łącznie z betaksololem mogą osłabiać jego działanie.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; ustalane indywidualnie; zwykle początkowo 10-20 mg raz na dobę. Dawki można zwiększać co 2-3 dni do dawki maksymalnej 40 mg leku na dobę. U chorych z niewydolnością nerek lekarz może zalecić zmniejszenie dawkowania. Uwaga: zaniechanie leczenia powinno następować stopniowo w ciągu 7-10 dni; nagłe przerwanie grozi poważnymi powikłaniami sercowymi.

Możliwe skutki uboczne: zwykle rzadko występują, najczęściej: uczucie zmęczenia i osłabienia, zawroty głowy, omdlenia; zmniejszenie apetytu, nudności, wymioty, biegunka; wysypki skórne; zwolnienie akcji serca; rzadziej blok przedsionkowo-komorowy; spadek ciśnienia (który może być objawem zaostrzenia niewydolności krążenia); zaostrzenie choroby Raynauda i chromania przestankowego (bólów łydek przy chodzeniu); duszność; wysychanie ust; zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia. Niekiedy depresja, zaburzenia snu, widzenia i słuchu, halucynacje, nadwrażliwość na światło; przejściowe łysienie, zaburzenia potencji; skurcz oskrzeli. Lek może maskować objawy spadku stężenia glukozy we krwi u chorych z cukrzycą oraz objawy nadczynności tarczycy.

Objawy przedawkowania: zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, spadek stężenia glukozy we krwi.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl