Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CLOPIXOL

Nazwa handlowa leku: CLOPIXOL

Nazwa polska leku: ZUKLOPENTIKSOL

Nazwa międzynarodowa leku: Zuclopenthixolum / Zuclopenthixoli acetasZuclopenthixoli decanoas

Nazwa anglojęzyczna leku: ZUCLOPENTHIXOL

Postaci leku: Clopixol - tabletki 10 mg, 25 mg; Clopixol-Acuphase - roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; Clopixol-Depot - roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek uspokajający, przeciwpsychotyczny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie można pić alkoholu.

Zalecany: we wszystkich postaciach schizofrenii z objawami niepokoju ruchowego oraz urojeniami, w psychozie maniakalno-depresyjnej w okresie manii (pobudzenia) oraz w innych psychozach i chorobach psychicznych, w których występuje niepokój i pobudzenie lub w stanach pobudzenia i podniecenia ruchowego różnego pochodzenia. Clopixol ma zastosowanie również w psychozach, u podłoża których leży organiczne uszkodzenie układu nerwowego oraz w innych stanach niepokoju i pobudzenia psychicznego.

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (psychozy to chorobowe zaburzenia różnych procesów psychicznych, np. schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna czyli choroba afektywna dwubiegunowa) oraz przeciwwymiotnym. Działanie Clopixolu polega na hamowaniu wybranych ośrodków w mózgu, których nadmierna aktywność powoduje powstanie objawów psychotycznych (pobudzenie, agresja, urojenia i inne). Działanie to polega na częściowym zakłóceniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, nie stosuje się u dzieci do 12. roku życia; przy padaczce, jaskrze, niedoborze krwinek białych, niewydolności wątroby, niewydolności krążenia, zaburzeniach krążenia mózgowego, zaburzeniach rytmu serca. Uwaga: leku nie należy podawać chorym będącym pod wpływem alkoholu, leków nasennych, uspokajających, narkotyków i innych środków działających hamująco na układ nerwowy. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to świeży zawał serca, stany depresyjne, śpiączka, guz chromochłonny.

Współdziałanie: zwiększa siłę leków uspokajających, nasennych, narkotycznych i alkoholu. Nie należy łączyć Clopixolu z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan), z metoklopramidem (Cerucal, Metoclopramidum), solami litu (Lithium carbonicum), lewodopą (Madopar, Nakom, Pardopa, Poldomet, Sinemet), z tzw. lekami adrenergicznymi (np. Bambec, Ephedrinum, Astmopent, Salbutamol).

Dawkowanie: doustne; z powodu znacznej siły działania leku, różnej wrażliwości pacjentów właściwe dawkowanie może ustalić tylko lekarz specjalista. Zwykle 10-50 mg dziennie w dawkach podzielonych; w ciężkich przypadkach - począwszy od 20 mg dziennie zwiększać dawki o 10-20 mg co 2-3 dni do 75-150 mg. Dawka podtrzymująca wynosi 20-40 mg dziennie. W stanach niepokoju i pobudzenia u osób upośledzonych umysłowo 6-20 mg na dobę. W psychozach wieku podeszłego: 2-6 mg dziennie, maksymalnie do 10-20 mg na dobę; podawać wieczorem. Domięśniowo: Clopixol-Acuphase - dorośli jednorazowo 50-150 mg, dawke tę można podać ponownie po 2-3 dniach; nie stosować dłużej niż 2 tygodnie i nie przekraczać w sumie dawki 400 mg w ciągu leczenia. Clopixol-Depot - dorośli w leczeniu podtrzymującym 200-400 mg co 2-4 tygodnie.

Możliwe skutki uboczne: senność, zaburzenia przytomności, spowolnienie ruchowe, upośledzenie koncentracji i pojmowania, niepokój, zaburzenia snu, majaczenia, wzmożone napięcie mięśniowe, drżenia kończyn, przymusowe ruchy niektórych grup mięśni, ciągły niepokój ruchowy; niemiarowość pracy serca, zaburzenia krążenia wieńcowego; spadki ciśnienia krwi. Lek może spowodować zmiany w składzie krwi, nudności, wymioty oraz zaparcia, żółtaczkę, zaburzenia hormonalne. Niekiedy występuje suchość błon śluzowych, zaburzenia w oddawaniu moczu, zaburzenia widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości, zawroty głowy.

Objawy przedawkowania: jest lekiem dość bezpiecznym, objawy zatrucia występują zwykle jedynie po przyjęciu bardzo wysokich dawek. Należą do nich: niepokój, pobudzenie, trudności w zasypianiu, osłabienie, ból głowy, suchość błon śluzowych jamy ustnej, brak łaknienia, nudności, z

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl