Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

MIBALIN

Nazwa handlowa leku: MIBALIN

Nazwa polska leku: BŁĘKIT METYLENOWY + NAFAZOLINA

Nazwa międzynarodowa leku: Methylthioninii chloridum + Naphazolinum

Nazwa anglojęzyczna leku: Methylthioninium chloride + Naphazoline nitrate

Postaci leku: Mibalin - krople do oczu (0,2 mg/ml błękitu metylenowego i 0,5 mg/ml nafazoliny).

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny i przeciwzapalny, do stosowania miejscowego w okulistyce.

Dostępność: Rp

Zalecany: przy zapaleniu spojówek, zapaleniu przedniego odcinka gałki ocznej i brzegów powiek, przy usuwaniu z rogówki ciał obcych

Działanie: wchodząca w skład leku nafazolina powoduje zmniejszenie przekrwienia spojówek i ich obrzęku oraz działa przeciwuczuleniowo; błękit metylenowy działa przeciwbakteryjnie i odkażająco.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub jego składniki, dzieciom do 7. roku życia; przy zapaleniu tęczówki i ciała rzęskowego oraz owrzodzeniu rogówki. Ostrożnie należy stosować u chorych z przerostem gruczołu krokowego, z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem tętniczym, chorobami tarczycy i cukrzycą. Miękkie soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zastosowaniem preparatu, można je założyć nie wcześniej niż po 30 minutach od użycia leku.

Współdziałanie: przy stosowaniu z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz z przeciwdepresyjnymi trójcyklicznymi (np. Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan) może dojść do wzrostu ciśnienia krwi.

Dawkowanie: zewnętrznie, wg zaleceń lekarza; zwykle 3-6 razy na dobę 1-2 krople do worka spojówkowego.

Możliwe skutki uboczne: przy dłuższym stosowaniu może wystąpić rozpulchnienie i obrzęk spojówek a nawet ich przerost; niedokrwienie spojówek, uczulenie na składniki leku.

Objawy przedawkowania: na skutek zbyt dużych dawek nafazoliny, która wnika poprzez błony śluzowe, mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego i krążenia (zaburzenia oddychania i czynności serca), depresja, zawroty głowy, bladość, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl