Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

ALPHAGAN

Nazwa handlowa leku: ALPHAGAN

Nazwa polska leku: BRIMONIDYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Brimonidini tartras / Brimonidinum

Nazwa anglojęzyczna leku: Brimonidine tartrate

Postaci leku: Alphagan - krople do oczu 2 mg/ml winianu brimonidyny (1,3 mg brimonidyny).

Wizytówka leku: Lek przeciw jaskrze.

Dostępność: Rp

Podmiot odpowiedzialny: Allergan Pharmaceuticals Ireland

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Zalecany: w nadciśnieniu wewnątrzgałkowym; jaskrze z otwartym kątem przesączania; jako samodzielny lek (zwłaszcza w przypadku nieskuteczności beta-blokerów) lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Działanie: obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe - główny czynnik uszkadzający nerw wzrokowy, poprzez zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej w gałce ocznej oraz ułatwienie jej odpływu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom; przy chorobie niedokrwiennej serca, depresji, zaburzeniach krążenia mózgowego, chorobie Bürgera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń), niewydolności nerek i wątroby; przy jaskrze z wąskim kątem przesączania.

Współdziałanie: leku nie należy stosować podczas leczenia lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (Amitryptylinum, Anafranil, Doxepin, Hydiphen, Imipramin, Pramolan, Sinequan) oraz mianseryną (np. Deprexolet, Lerivon, Miansemerck, Mianserin, Norserin) ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia krwi i ciśnienia w gałce ocznej. Lek stosowany łącznie z lekami uspokajającymi (np. Clonazepam, Elenium, Relanium, Oxazepam, Rudotel, Lorafen), barbituranami (Luminalum), narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (np. Dolargan, Dolcontral, Fentanyl) oraz alkoholem może nasilać ich negatywne działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Ostrożnie przy stosowaniu z lekami obniżającymi ciśnienie tzw. beta-blokerami (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) oraz glikozydami naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox).

Dawkowanie: dospojówkowo, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj po 1 kropli roztworu do każdego oka 2 razy na dobę. Przed zakropleniem należy wyjąć soczewki kontaktowe i przemyć oko. Można je założyć po ok. 15 minutach od zakroplenia. Po zastosowaniu leku należy ucisnąć przyśrodkowy kącik oka, co zapobiegnie wchłonięciu leku do organizmu i działaniom ogólnym. Inne leki należy zakraplać z zachowaniem 15-minutowego odstępu. Lek zawiera środek konserwujący: chlorek benzalkonium mogący uszkadzać soczewki i podrażniać oko.

Możliwe skutki uboczne: reakcje alergiczne, chwilowe pieczenie, swędzenie, łzawienie oka, ból gałki ocznej, przekrwienie spojówki i twardówki, uczucie obecności ciała obcego lub zmęczenia oka, zapalenie brzegów powiek, nieostre widzenie, światłowstręt; rzadko ból i zawroty głowy, zaburzenia smaku (gorzki smak w ustach), nudności, uderzenia gorąca, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, wysychanie ust, kaszel, senność, depresja.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl