Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

COMBIGAN

Nazwa handlowa leku: COMBIGAN

Nazwa polska leku: BRIMONIDYNA + TYMOLOL

Nazwa międzynarodowa leku: Brimonidini tartras + Timololum

Nazwa anglojęzyczna leku: Brimonidine tartrate + Timolol

Postaci leku: Combigan - krople do oczu 2 mg/ml winianu brimonidyny (1,3 mg brimonidyny) i 5 mg/ml tymololu.

Wizytówka leku: Lek przeciw jaskrze.

Dostępność: Rp

Podmiot odpowiedzialny: Allergan Pharmaceuticals Ireland

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Zalecany: w nadciśnieniu wewnątrzgałkowym; jaskrze z otwartym kątem przesączania; zwłaszcza w przypadku nieskuteczności beta-blokerów.

Działanie: obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe - główny czynnik uszkadzający nerw wzrokowy, poprzez zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej w gałce ocznej oraz ułatwienie jej odpływu. Oba składniki leku wzajemnie wzmacniają swoje działanie.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom; przy chorobie niedokrwiennej serca, spowolnieniu częstości skurczów serca (poniżej 50/min), w zespole chorego węzła zatokowego, w bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, zaawansowanej niewydolności krążenia, wstrząsie kardiogennym, przy nadmiernie niskim ciśnieniu tętniczym (gdy ciśnienie skurczowe jest niższe od 100 mmHg), zaburzeniach krążenia mózgowego, chorobie Bürgera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń), depresji, niewydolności nerek i wątroby; przy współistniejącym procesie zapalnym w obrębie gałki ocznej, jaskrze z wąskim kątem przesączania. Ponadto przy kwasicy metabolicznej i niedoczynności tarczycy. Ostrożnie należy stosować w chorobach płuc, przy współwystępowaniu chorób alergicznych, astmy, łuszczycy, nadczynności tarczycy, cukrzycy, przy zaburzeniach składu elektrolitowego krwi (zwłaszcza stężenia magnezu i potasu) oraz u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy.

Współdziałanie: leku nie należy stosować podczas leczenia lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz do 14 dni po zakończeniu ich stosowania, a także z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (Amitryptylinum, Anafranil, Doxepin, Hydiphen, Imipramin, Pramolan, Sinequan) i mianseryną (np. Deprexolet, Lerivon, Miansemerck, Mianserin, Norserin) ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia krwi i ciśnienia w gałce ocznej. Lek stosowany łącznie z lekami uspokajającymi (np. Clonazepam, Elenium, Relanium, Oxazepam, Rudotel, Lorafen), barbituranami (Luminalum), narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (np. Dolargan, Dolcontral, Fentanyl) oraz alkoholem może nasilać ich negatywne działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Ostrożnie przy stosowaniu z lekami obniżającymi ciśnienie tzw. beta-blokerami (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral), werapamilem (Isoptin, Lekoptin, Verapamil) i diltiazemem (np. Blocalcin, Diltiazem, Dilzem) oraz glikozydami naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), a także z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin).

Dawkowanie: dospojówkowo, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj po 1 kropli roztworu do każdego oka 2 razy na dobę (co 12 godzin). Przed zakropleniem należy wyjąć soczewki kontaktowe i przemyć oko. Soczewki można założyć po ok. 15 minutach od zakroplenia. Po zastosowaniu leku należy ucisnąć przyśrodkowy kącik oka, co zapobiegnie wchłonięciu leku do organizmu i działaniom ogólnym. Inne leki należy zakraplać z zachowaniem co najmniej 5-minutowego odstępu. Lek zawiera środek konserwujący: chlorek benzalkonium mogący uszkadzać soczewki i podrażniać oko.

Możliwe skutki uboczne: skórne reakcje alergiczne, chwilowe pieczenie, swędzenie, łzawienie oka, ból gałki ocznej, przekrwienie spojówki i twardówki, ubytki w rogówce, uczucie obecności ciała obcego lub zmęczenia oka, zapalenie spojówek i brzegów powiek, nieostre widzenie, światłowstręt; rzadko ból i zawroty głowy, senność lub bezsenność, suchość w ustach i zaburzenia smaku (gorzki smak w ustach), nudności, uderzenia gorąca, kołatanie serca, blok przedsionkowo-komorowy, wahania ciśnienia krwi, kaszel, depresja, duszność, uczucie zmęczenia i osłabienia, zmniejszenie apetytu, zaostrzenie choroby Raynauda i chromania przestankowego (bólów łydek przy chodzeniu); zmniejszenie libido.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl